Câu hỏi thường gặp về Tùy chọn nhị phân – Tùy chọn nhị phân Câu hỏi thường gặp – Đánh giá tùy chọn

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

CГўu hб»Џi thЖ°б»ќng gбє·p vб»Ѓ Д‘ГЎnh giГЎ

Hỏi. Đánh giá theo yêu cầu là gì?
Đáp. Một đánh giá cung cấp một danh sách ưu tiên các khuyến nghị phù hợp với môi trường của bạn. Chúng tôi phân loại các đề xuất nà y thà nh sáu nhóm chính để bạn và nhóm của mình nhanh chóng hiểu rõ rủi ro và tình trạng môi trường đồng thời dễ dà ng hà nh động để giảm rủi ro và cải thiện tình trạng.

Hб»Џi. TбєЎi sao phбєЈi Д‘Дѓng kГЅ Microsoft Azure mб»›i chбєЎy Д‘Ж°б»Јc ДђГЎnh giГЎ theo yГЄu cбє§u?
Đáp. Một đăng ký Azure là cần thiết vì nó lưu trữ không gian là m việc Microsoft Azure log Analytics mà bạn sẽ sử dụng để chạy đánh giá. Bằng cách cung cấp đăng ký của mình, bạn có thể kiểm soát cách sử dụng và quyền truy cập và o các không gian là m việc Azure Log Analytics cũng như các dịch vụ Azure khác mà bạn đã đăng ký.

Hỏi. Tôi có thể tìm danh sách các Đánh giá theo yêu cầu hiện có ở đâu?
ДђГЎp. BбєЎn cГі thб»ѓ tГ¬m thấy danh sГЎch cГЎc bГ i thi thбє©m Д‘б»‹nh theo yГЄu cбє§u hiện tбєЎi tбєЎi Д‘Гўy, cЕ©ng nhЖ° trong Trung tГўm dб»‹ch vụ bбє±ng cГЎch nhấp vГ o tab y tбєї vГ sau Д‘Гі lГ bГ i thi vГ bбєЎn cГі thб»ѓ xem tất cбєЈ cГЎc bГ i thбє©m Д‘б»‹nh trong mục “bбєЈn thб»±c hiện theo yГЄu cбє§u cГі sбєµn”.

Hỏi. Là m cách nà o để bắt đầu sử dụng Đánh giá theo yêu cầu?
Đáp. Để biết tổng quan chung, hãy xem bắt đầu với tà i liệu đánhtheo yêu cầu.

Hỏi. Đánh giá theo yêu cầu trên Trung tâm dịch vụ có gì khác so với Đánh giá kiểm tra tình trạng trong Microsoft Azure Log Analytics?
Đáp. Các thẩm định theo yêu cầu của Trung tâm dịch vụ có sẵn thông qua Trung tâm dịch vụ cung cấp các khuyến nghị nâng cao và kiểm tra mạnh mẽ vượt ra ngoà i kiểm tra sức khỏe trong thư viện giải pháp của Azure log Analytics.

Hỏi. Đánh giá theo yêu cầu có sẵn cho tất cả khách hà ng sử dụng Hỗ trợ thống nhất của Microsoft không?
Đáp. Có. Khách hà ng sử dụng dịch vụ Hỗ trợ của Microsoft có quyền truy cập và o Đánh giá theo yêu cầu trong Trung tâm dịch vụ.

Hỏi. Dữ liệu Đánh giá theo yêu cầu được lưu trữ ở đâu?
Đáp. Để biết thông tin về nơi lưu trữ và xử lý đánh bà i theo yêu cầu của Trung tâm dịch vụ, hãy truy cập Trung tâm tin cậy Microsoft Azure.

Hỏi. Gói đăng ký Azure hiện tại và Không gian là m việc Azure Log Analytics có dùng được với Đánh giá theo yêu cầu trên Trung tâm dịch vụ không?
Đáp. Có. Để biết thêm thông tin, hãy đánh giá bắt đầu với tà i liệu đánh giá theo yêu cầu.

Hỏi. Việc chạy Đánh giá theo yêu cầu cho Azure Log Analytics trên Trung tâm dịch vụ có là m ảnh hưởng tới hiệu suất không?
Đáp. Các bà i thi theo yêu cầu có tác động đến hiệu suất tối thiểu trên các máy chủ sản xuất.

Hỏi. Nếu không đăng ký Azure thì tôi có thể chạy Đánh giá theo yêu cầu Azure Log Analytics trên Trung tâm dịch vụ không?
Đáp. Không, nhưng có một và i tùy chọn khác để lựa chọn. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập bắt đầu với tà i liệu đánhtheo yêu cầu.

Hỏi. Ai có thể bật thẩm định theo yêu cầu trong Trung tâm dịch vụ?
Đáp. Vui lòng đánh giá Azure vai trò cho phân tích Nhật ký và cách chúng liên quan đến Trung tâm dịch vụ.

Hỏi. Khi Đánh giá theo yêu cầu được chạy qua Trung tâm dịch vụ, dữ liệu nà o sẽ được tải lên Microsoft?
Đáp. Tất cả các dữ liệu mà Log Analytics thu thập sẽ được lưu trữ trong kho Azure Log Analytics dưới dạng bản ghi. Các bản ghi được thu thập từ những nguồn dữ liệu khác nhau sẽ có bộ thuộc tính riêng và được định danh theo thuộc tính Loại. Xem tà i liệu về từng nguồn dữ liệu và giải pháp để biết chi tiết về mỗi loại bản ghi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem lại các tà i liệu sau:

Hỏi. Là m cách nà o để biết ai là chủ sở hữu gói đăng ký Azure của công ty tôi?
Đáp. Vui lòng là m việc với quản trị viên dịch vụ của công ty bạn, người quản lý tà i khoản kỹ thuật Microsoft hoặc điều phối viên tà i khoản hỗ trợ của Microsoft để giúp bạn xác định ai là chủ sở hữu đăng ký Azure của bạn.

Hỏi. Tôi có thể chạy cùng Đánh giá theo yêu cầu trên các máy khác nhau và chỉ định các đánh giá nà y tới cùng một không gian là m việc Azure Log Analytics không?
Đáp. Có. Bạn có thể chỉ định nhiều máy chủ có chung Đánh giá tới cùng một không gian là m việc Azure Log Analytics. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tà i liệu chạy đánh chỉ với nhiều môi trường.

Hỏi. Tôi có thể dùng các không gian là m việc Azure Log Analytics riêng biệt cho những người dùng khác nhau không?
ДђГЎp. KhГґng.

Hб»Џi. CГі bбєЈn bГЎo cГЎo nГ o Д‘б»ѓ tГґi cГі thб»ѓ tбєЈi xuб»‘ng kбєїt quбєЈ ДђГЎnh giГЎ theo yГЄu cбє§u khГґng?
Đáp. Có, bạn có thể tìm thấy thông tin dạng nà y ở 2 nơi. Xin vui lòng xem bà i viết tóm tắt điều hà nh ở đây cho một xem cấp cao của dữ liệu hoặc bạn có thể xem tất cả các khuyến nghị trong các đề nghị Excel tải tập tin đây..

Hỏi. Để chạy Azure Log Analytics cần có giấy phép nà o?
Đáp. Không cần giấy phép.

Hỏi. Có thể dùng các gói đăng ký hiện tại để chạy Đánh giá theo yêu cầu Azure Log Analytics không?
Đáp. Có có thể sử dụng đăng ký Azure hiện tại và không gian là m việc Azure log Analytics với Trung tâm dịch vụ thẩm định theo yêu cầu.

Hỏi. Tần suất Đánh giá theo yêu cầu thu thập dữ liệu khi chạy một Đánh giá theo yêu cầu là bao lâu?
Đáp. Bạn có thể đặt cadence lên để đáp ứng nhu cầu tổ chức của bạn, nhưng theo mặc định, đánh thời gian chạy một giờ sau khi cấu hình và sau đó mỗi 7 ngà y.

Hỏi. Tôi có còn truy cập được và o RAP dưới dạng giải pháp Dịch vụ không, hay Đánh giá theo yêu cầu trong Trung tâm dịch vụ đã thay thế dịch vụ nà y?
Đáp. RAP như một dịch vụ đã được thay thế bằng các bà i thi theo yêu cầu.

Hỏi. RAP dưới dạng dịch vụ có còn được đưa và o như một phần của dịch vụ không hay giờ được xem là một dịch vụ bổ trợ?
Đáp. Các đánh giá theo yêu cầu là tốt nhất từ rap như một dịch vụ để cung cấp một Lean, tác động cao, và giá trị cao trên mạng, có thể được kinh nghiệm có hoặc không có tham gia một kỹ sư. Khách hà ng nhận được Đánh giá theo yêu cầu từ xa, có giới hạn, do kỹ sư hướng dẫn, đồng thời nhận được kế hoạch khắc phục như một phần của hợp đồng hoặc như một dịch vụ bổ sung. Để lên lịch cho các đánh giá từ xa do kỹ sư điều khiển, hãy liên hệ với đại diện của Microsoft.

Hỏi. Có phải người dùng Trung tâm dịch vụ nà o cũng có thể định cấu hình Đánh giá theo yêu cầu không?
Đáp. Không. Chỉ những người dùng Trung tâm Dịch vụ được cấp quyền trong Phân tích nhật ký Azure mới có thể đặt cấu hình Đánh giá theo yêu cầu. Tìm hiểu thêm về Azure vai trò và quyền ở đây.

Hỏi. Là m cách nà o để Services Hub điều chỉnh cho phù hợp với quyền riêng tư và các quy tắc thu thập dữ liệu của một quốc gia cụ thể?
Đáp. Nếu quốc gia của bạn có các yêu cầu cụ thể về việc lưu trữ dữ liệu, bạn có thể tích hợp Services Hub với phiên bản Azure Log Analytics tuân thủ các yêu cầu của quốc gia bạn.

Hỏi. Đánh giá theo yêu cầu lấy thông tin cần thiết để chạy trong một môi trường ở đâu?
Đáp. Tùy thuộc và o đánh giá theo yêu cầu, các mã lệnh khác nhau đang chạy cục bộ hoặc trên đám mây. Các tà i liệu cần thiết trước cho các đánh giá theo yêu cầu sẽ phác thảo những thông tin là gì và nơi cư trú.

Hб»Џi. LГ m cГЎch nГ o Д‘б»ѓ mб»™t ngЖ°б»ќi truy cбє­p vГ o ДђГЎnh giГЎ theo yГЄu cбє§u?
Đáp. Vui lòng đánh giá thêm người dùng và o Azure log Analytics qua tà i liệu cổng thông tin Azure.

Hб»Џi. ДђГЎnh giГЎ theo yГЄu cбє§u hoбєЎt Д‘б»™ng nhЖ° thбєї nГ o?
Đáp. Sau nhiều giờ thiết lập, dữ liệu được thu thập và xử lý, sau đó kết quả hiển thị trong Azure Log Analytics. Đánh giá theo yêu cầu cung cấp danh sách ưu tiên các đề xuất phù hợp với môi trường của bạn. Các khuyến nghị được phân loại trên sáu khu vực tập trung cho phép bạn và nhóm của bạn để nhanh chóng hiểu được rủi ro và sức khỏe của môi trường của bạn và để dễ dà ng hà nh động để giảm rủi ro và cải thiện sức khỏe. Để biết thêm thông tin, hãy xem bà i viết bắt đầu với đánhtheo yêu cầu.

Hб»Џi. LГ m cГЎch nГ o Д‘б»ѓ nhбє­n trб»Ј giГєp khi thiбєїt lбє­p ДђГЎnh giГЎ theo yГЄu cбє§u?
Đáp. Để được hỗ trợ, hãy truy cập và o https://aka.ms/assessment_setup_service để biết chi tiết về dịch vụ thiết lập của chúng tôi và yêu cầu thiết lập và đặt cấu hình theo yêu cầu.

Hỏi. Bạn không thấy gói đăng ký Azure của mình?
Đáp. Đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu hoặc người đóng góp cho gói đăng ký Azure. Để kiểm tra điều nà y, hãy đăng nhập và o portal.azure và xem đăng ký của bạn. Tại đây bạn sẽ thấy các quyền.

Hỏi. Mất bao lâu để thiết lập một Đánh giá theo yêu cầu?
Đáp. Trung bình, phải mất hai giờ để cấu hình môi trường của bạn để chạy một đánh giá theo yêu cầu. Sau khi đặt cấu hình, dữ liệu sẽ được gửi đến Azure Log Analytics và tự động chạy 7 ngà y một lần.

Hỏi. Tôi sẽ bị tính phí như thế nà o khi dùng dữ liệu Azure để chạy Đánh giá theo yêu cầu trên Trung tâm dịch vụ?
Đáp. Microsoft Services Hub sử dụng mô hình định giá Microsoft Azure log Analytics. Vui lòng đánh giá thông tin giá mới nhất.

Hỏi. Nếu tôi dùng đăng ký Azure hiện tại của mình để chạy một Đánh giá theo yêu cầu, tôi có thể phải chịu thêm những chi phí nà o?
Đáp. Các bà i kiểm định theo yêu cầu sử dụng một lượng nhỏ dữ liệu và bạn có thể theo dõi việc sử dụng của mình trong phần sử dụng và chi phí ước tính của không gian là m việc log Analytics.

Hб»Џi. PhГ­ nГ o liГЄn quan tб»›i tГ i khoбєЈn Azure Д‘Ж°б»Јc tГ i trб»Ј?
Đáp. Tà i khoản Azure được tà i trợ ở mức $10 hà ng năm, đủ để chạy các bà i thi theo yêu cầu. Khi đạt giới hạn, Đánh giá sẽ ngừng chạy.

Hỏi. Điểm khác nhau giữa Đánh giá trên Trung tâm dịch vụ và RAP dưới dạng dịch vụ là gì?
Đáp. Các dịch vụ trung tâm Azure log Analytics theo yêu cầu đánh giá thực hiện cùng một đánh giá chuyên sâu như RAP như một dịch vụ, Tuy nhiên, họ có thể được chạy trực tuyến theo yêu cầu mà không cần tham gia một kỹ sư và kết quả được xem qua bảng điều khiển trung tâm dịch vụ. Sau khi cà i đặt, Đánh giá theo yêu cầu sẽ tự động chạy mà không cần can thiệp thủ công. Đánh giá theo yêu cầu là một phần trong hợp đồng Hỗ trợ.

Hб»Џi. TбєЎi sao cбє§n ДђДѓng kГЅ Azure?
Đáp. Cần có đăng ký Azure vì nó lưu trữ không gian là m việc Microsoft Azure log Analytics mà bạn sẽ sử dụng để chạy đánh giá theo yêu cầu. Bằng cách cung cấp thông tin đăng ký của mình, bạn có thể kiểm soát cách sử dụng và quyền truy cập và o các không gian là m việc Azure Log Analytics cũng như các dịch vụ Azure khác mà bạn đã đăng ký.

Hỏi. Tôi có thể đưa đánh giá Azure Log Analytics đã có Đăng ký Azure và o Trung tâm dịch vụ không?
Đáp. Có. Bạn có thể liên kết với tà i trợ hoặc Đăng ký Azure đã được liên kết với không gian là m việc Log Analytics trước đó của mình, mà không gian là m việc đó có ODA đã đặt cấu hình. Điều nà y sẽ cho phép Trung tâm dịch vụ đưa và o tất cả dữ liệu hiện có của bạn. Lý do là vì tất cả dữ liệu ODA tồn tại trong không gian là m việc Log Analytics. Nếu một không gian là m việc Azure Log Analytics được tạo, thì dữ liệu ODA trước đây của những đánh giá đó sẽ không được chuyển sang.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã có đăng ký Azure mà bạn muốn sử dụng, thì quản trị viên Azure của tổ chức cần phải cấp quyền truy cập cho bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem tìm hiểu cách cấp quyền truy cập.

Nбєїu bбєЎn khГґng cГі Д‘Дѓng kГЅ Azure, bбєЎn cГі thб»ѓ tбєЎo tГ i khoбєЈn Д‘Ж°б»Јc tГ i trб»Ј.

Nếu bạn vẫn cần trợ giúp, hãy tham khảo Trung tâm dịch vụ báo cáo vấn đề tà i liệu hỗ trợ.

Để có phản hồi chung về Trung tâm tà i nguyên hoặc nội dung, vui lòng gửi phản hồi của bạn đến uservoice. Đối với các yêu cầu cụ thể và cập nhật nội dung liên quan đến Trung tâm dịch vụ, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để gửi một trường hợp.

Câu hỏi thường gặp

Xem mục nhập ở trên để biết thêm thông tin về ID Azure Active Directory. Nếu bạn hiện có đủ điều kiện sử dụng FastTrack nhưng đang gặp khó khăn khi đăng nhập vào cổng thông tin FastTrack vì bạn không có ID Azure Active Directory, vui lòng liên hệ với nhóm FastTrack bằng cách gửi email đến [email protected] với dòng chủ đề “FastTrack Non-AAD login” (Đăng nhập FastTrack không dùng AAD) và bao gồm thông tin sau:

 • Tên
 • Tên công ty
 • Số điện thoại mà chúng tôi có thể liên hệ để hỗ trợ bạn
 • Múi giờ nơi bạn đang cư trú

Lưu ý rằng khi gửi thông tin của mình nghĩa là bạn ủy quyền cho đại diện FastTrack liên hệ với bạn. Thông tin của bạn sẽ không được chia sẻ ra bên ngoài nhóm FastTrack và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích hỗ trợ.

Chuyên gia FastTrack chính là đại sứ của bạn cho các quy trình của FastTrack, người này sẽ chịu trách nhiệm về trải nghiệm triển khai tổng thể của bạn. Trong suốt quá trình tham gia, khả năng cao là bạn sẽ được làm việc cùng nhiều chuyên gia FastTrack về các chủ đề cụ thể khi họ mang tới chuyên môn nhằm giải quyết tình huống cụ thể của bạn. Chuyên gia FastTrack bao gồm nhân viên, nhà cung cấp của Microsoft, cùng với các đối tác được chấp thuận. Chuyên gia FastTrack:

 1. Trợ giúp bạn về tập hợp các quy trình triển khai và hướng dẫn được Microsoft đề xuất.
 2. Điều phối những buổi hội thảo chuyên sâu cụ thể về kỹ thuật.
 3. Giúp bạn hiểu rõ những yếu tố tiếp nhận thành công chính.
 4. Tổ chức các buổi hội thảo về kỹ thuật và cung cấp hướng dẫn cụ thể.
 5. Đảm nhiệm vai trò chuyên gia mảng nghiệp vụ về các công nghệ khác nhau.

Chúng tôi có hướng dẫn cho bạn qua toàn bộ quy trình thiết lập dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Bạn chọn các tính năng và tùy chọn mà bạn muốn triển khai và các hướng dẫn sẽ xây dựng kế hoạch thiết lập từng bước được tùy chỉnh cho nhu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được toàn bộ hướng dẫn, video, bài viết tham khảo và tập lệnh. Một số hướng dẫn có chức năng tự động hóa sẽ thay đổi một vài cài đặt của bạn, còn ở những khu vực hướng dẫn khác, bạn có thể thay đổi cài đặt và dữ liệu để hướng dẫn cho mình. Bạn có thể sử dụng những hướng dẫn này bất cứ khi nào, ngay cả trong quá trình lập kế hoạch hoặc sau khi bạn đã thiết lập dịch vụ, để tìm hiểu thêm về các tính năng và tùy chọn của Microsoft 365. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hướng dẫn để chuẩn bị môi trường và thiết lập email, Exchange Online Protection, Windows 10 với Office 365, SharePoint, Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn, OneDrive for Business, Azure AD Connect, Azure AD Basic và Azure AD Premium, Microsoft Teams, Nhóm Office 365, Skype for Business, Yammer và StaffHub.

Người dùng, đối tác và khách hàng của Microsoft khởi tạo yêu cầu từ website của FastTrack. Để hoàn thành yêu cầu, trước tiên người dùng phải đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập, người dùng sẽ được tự động chuyển tới bảng điều khiển tài khoản, tại đây người dùng có thể xem RFA (Yêu cầu hỗ trợ) hiện có hoặc bắt đầu một yêu cầu mới. Sau khi RFA hoàn tất và được chấp nhận, một chuyên gia FastTrack sẽ được phân công và liệt kê trong dạng xem trạng thái FastTrack dành cho khách hàng.

 • Tất cả khách hàng có đăng ký gói Microsoft 365 hiện hoạt và đủ điều kiện đều có thể sử dụng các dịch vụ triển khai, di chuyển và tiếp nhận của FastTrack.
 • Ngoài quyền truy nhập vào tài nguyên FastTrack trực tuyến, khách hàng đủ điều kiện có quyền tiếp cận với hướng dẫn từ xa từ các chuyên gia FastTrack hoặc đối tác được chấp thuận.
 • Các đăng ký cấu phần đơn lẻ của Microsoft 365, (Office 365, EMS và Windows 10) cũng đủ điều kiện tham gia các dịch vụ FastTrack. Xem bên dưới để biết chi tiết về các dịch vụ và sản phẩm cụ thể mà FastTrack hỗ trợ.
 • Xem thêm chi tiết về FastTrack tại đây.

EMS và các dịch vụ đám mây đều được tích hợp trong Lợi ích Trung tâm FastTrack dành cho EMS: Enterprise Mobility + Security, Enterprise Mobility + Security (như một phần của Secure Productive Enterprise).

Mua dưới dạng độc lập: Microsoft Azure Active Directory Premium (E3 và E5), Microsoft Intune, Microsoft Intune for Education, Microsoft Azure Information Protection (E3 và E5) và Microsoft Cloud App Security.

  Thiết yếu: Tổng 20–149 giấy phép đăng ký người dùng Gói hoặc Ứng dụng hợp lệ hoặc tương đương.

FastTrack dành cho dịch vụ Đảm bảo ứng dụng

Dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng cung cấp hỗ trợ từ xa cho khách hàng đang chuyển sang Windows 10 và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn hoặc triển khai Microsoft Edge hoặc Máy tính ảo chạy Windows và gặp phải các sự cố về tính tương thích hợp lệ với:

 • Các ứng dụng dòng nghiệp vụ (LOB) do khách hàng phát triển (bao gồm các ứng dụng trên máy tính và trên web).
 • Các ứng dụng thương mại do các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) bên thứ ba phát triển.
 • Các sản phẩm và dịch vụ Microsoft được hỗ trợ đang chạy trên Windows 10—ví dụ: những khách hàng gặp phải sự cố về tính tương thích khi chuyển đổi phần bổ trợ từ máy khách vĩnh viễn Office sang Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn trên Windows 10.

Bằng cách tham gia cùng nhóm FastTrack, Người quản lý Đảm bảo Ứng dụng sẽ làm việc với khách hàng trong suốt quá trình di chuyển sang Windows 10 và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn, cũng như khi họ sử dụng các bản cập nhật Windows 10 và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn thông qua kênh nửa năm một lần của chúng tôi. Người quản lý đảm bảo ứng dụng sẽ tham gia cùng Kỹ sư Microsoft phù hợp để giải quyết các sự cố ứng dụng hợp lệ, bao gồm việc chẩn đoán và khắc phục sự cố về tính tương thích – miễn phí với khách hàng có đăng ký đủ điều kiện.

Windows 10 là phiên bản tương thích nhất của Windows cho đến nay và đã trở thành hệ điều hành máy tính được sử dụng rộng rãi nhất và áp dụng nhanh nhất trong lịch sử, với trên 500 triệu người dùng Windows 10 trên toàn thế giới. Dựa trên phép đo từ xa của Windows, 99% ứng dụng Windows 7 chạy trên Windows 10, giúp giảm nhu cầu kiểm tra tốn kém. Dữ liệu về Office Readiness Toolkit cho thấy các mức độ tương thích cao tương tự với việc di chuyển Office. Mặc dù vậy, chúng tôi biết rằng tính tương thích của ứng dụng đối với Windows 10 và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn có thể là nỗi lo lắng làm chậm quá trình triển khai đối với nhiều khách hàng và ISV. Lưu tâm đến điều đó, chúng tôi đang cho ra mắt dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng để khách hàng và ISV có thể cảm thấy tự tin khi chuyển sang Windows 10 và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn với hứa hẹn hỗ trợ trực tiếp từ Microsoft để giải quyết các sự cố về tính tương thích của ứng dụng. Dịch vụ này sẽ giúp khách hàng của chúng tôi tăng tốc hơn nữa việc triển khai cũng như tiếp nhận Windows 10 và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn để được cập nhật và duy trì cập nhật.

Nhận thức về tính tương thích của ứng dụng—và những điều chưa biết liên quan đến việc xác định vấn đề—là một yếu tố cản trở thực sự đối với khách hàng đang quan tâm. Chương trình này sẽ mang lại sự tự tin cho phương trình. Và đối với tập hợp nhỏ các ứng dụng gặp sự cố, chương trình này mang đến trợ giúp trực tiếp của Microsoft để giúp khắc phục.

Giống như mọi gói đăng ký FastTrack, dịch vụ Đảm bảo ứng dụng sẽ được cung cấp mà không mất thêm chi phí với đăng ký đủ điều kiện (trên 150 chỗ).

Có, những yêu cầu này rất thực tế. Chúng tôi có thể cung cấp chương trình này vì chỉ một số lượng rất nhỏ các ứng dụng gặp phải sự cố về tính tương thích. Chúng tôi có thể—và chúng tôi cam kết—giúp khách hàng giải quyết các sự cố đó. Tuy nhiên, các bước mà chúng tôi đã thực hiện với Windows 10 giúp đảm bảo rằng trường hợp thực tế của các sự cố về tính tương thích của ứng dụng là rất thấp.

Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung (giản thể), tiếng Trung (phồn thể), tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha (BR) và tiếng Italy.

Dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng sẽ được cung cấp mà không thu thêm phí đối với khách hàng Windows 10 Enterprise, Windows 10 Pro và Windows 10 Education có đăng ký đủ điều kiện (trên 150 chỗ). Khách hàng Thương mại, Giáo dục và Khu vực công có ít nhất 150 giấy phép Microsoft 365 E3/E5/A3/A5, Windows 10 E3/E5/A3/A5 hoặc Windows 10 Enterprise cùng Đảm bảo Phần mềm trong đăng ký của họ hoặc ISV xây dựng các ứng dụng thương mại Windows 10 đủ điều kiện gửi yêu cầu hỗ trợ. Khách hàng và ISV phải nhắm đến Windows 10 và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn hoặc phiên bản Vĩnh viễn của Office hiện đang trong giai đoạn dịch vụ tương ứng (bao gồm Nhánh dịch vụ lâu dài).

Không. Tính đủ điều kiện dựa trên giấy phép Windows 10. Mặc dù vậy, nếu chúng tôi dự định khắc phục sự cố về tính tương thích với Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn xảy ra do việc chuyển sang Windows 10 hoặc do cập nhật Office thì đó phải là (i) phiên bản được hỗ trợ của Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn hoặc (ii) phiên bản Vĩnh viễn của Office thuộc hỗ trợ chính.

Tình trạng đủ điều kiện cần có ít nhất 150 giấy phép hoặc một trong những yếu tố sau:

 • Windows 10 E3/E5.
 • Windows 10 Education A3/A5.
 • Windows 10 Enterprise có Đảm bảo Phần mềm.
 • Windows 10 Pro
 • Microsoft 365 E3/E5.
 • Microsoft 365 Education A3/A5.

Có, dịch vụ Đảm bảo ứng dụng sẵn dùng với khách hàng quốc doanh, liên bang và Bộ Quốc phòng (DoD). Các yêu cầu và quy trình tham gia đều giống nhau đối với dịch vụ Đảm bảo ứng dụng. Khách hàng phải gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng hỗ trợ Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn, Office 2020 và Office 2020 trong khi chúng thuộc hỗ trợ chính trên Windows 10.

Trung tâm Tin cậy của Microsoft là nguồn tài nguyên tổng hợp các chi tiết về bảo mật, quyền riêng tư, tuân thủ và tính minh bạch. Truy nhập Trung tâm Tin cậy tại đây.

Hỗ trợ sau dành cho các ứng dụng lĩnh vực kinh doanh (LoB) do khách hàng phát triển và các ứng dụng bên thứ ba do ISV phát triển.

Đối với các ứng dụng LoB do khách hàng phát triển:

 • Chẩn đoán các ứng dụng để xác định nguyên nhân cốt lõi và khắc phục ứng dụng. Nếu mã nguồn khách hàng sẵn dùng, kỹ sư Microsoft sẽ làm việc với nhà phát triển ứng dụng và đề xuất thay đổi mã cho ứng dụng đó. Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện các đề xuất về mã nguồn của riêng họ.
 • Thực hiện chèn mã và đóng gói các ứng dụng để khắc phục các sự cố về tính tương thích.
 • Xác định hồi quy Windows 10 ảnh hưởng tới tính tương thích của ứng dụng.

Đối với các ứng dụng của ISV bên thứ ba:

 • Chẩn đoán các ứng dụng để xác định nguyên nhân cốt lõi và khắc phục ứng dụng cũng như hợp tác với các ISV để khắc phục các ứng dụng của họ.
 • Xác định hồi quy Windows 10 ảnh hưởng tới tính tương thích của ứng dụng.
 • Tham gia cùng các ISV để triển khai các ứng dụng lên Windows 10 và tuyên bố hỗ trợ Windows 10 bảo mật.

Có, các phần bổ trợ Office của ISV bên thứ ba thuộc phạm vi và được hỗ trợ bởi dịch vụ Đảm bảo ứng dụng.

Không. Không có giới hạn nào cho số lượng ứng dụng có thể được gửi. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn ưu tiên các ứng dụng hàng đầu để tập trung trước tiên.

Không có giới hạn nào về loại gói đối với dịch vụ Đảm bảo ứng dụng.

Không. Nhóm Đảm bảo ứng dụng sẽ chỉ đóng gói lại các ứng dụng trước tiên yêu cầu khắc phục cho Windows 10. Chúng tôi có thể giới thiệu khách hàng tới một số đối tác đủ điều kiện của Microsoft cung cấp dịch vụ này.

Khi chúng tôi khắc phục một ứng dụng của khách hàng, chúng tôi có thể đóng gói lại ứng dụng ở một trong các định dạng sau: APPX, App-V, MSI, EXE và MSIX (khi sẵn dùng).

Khách hàng phải nhắm tới phiên bản Windows 10 đang trong giai đoạn có thể cung cấp dịch vụ. Nhận thông tin phát hành về Windows 10.

Những hình thức đảm bảo tính sẵn sàng của ứng dụng sau không được hỗ trợ:

 • Kiểm kê và kiểm tra ứng dụng để xác định những ứng dụng nào hoạt động và không hoạt động trên Windows 10. Xem Đánh giá máy tính hiện đại để được hỗ trợ về việc kiểm kê và xác thực các ứng dụng của bạn.
 • Nghiên cứu các ứng dụng ISV bên thứ ba để biết tuyên bố về tính tương thích và khả năng hỗ trợ Windows 10.
 • Các thay đổi cấp độ mã cho ứng dụng (mặc dù chúng tôi vẫn có thể cung cấp hướng dẫn cho nhà phát triển nếu có sẵn mã nguồn và tài nguyên).

Các phần bổ trợ Office và macro VBA nằm trong phạm vi đối với dịch vụ Đảm bảo ứng dụng.

Khách hàng có thể gửi yêu cầu trợ giúp bằng cách đăng nhập vào FastTrack và hoàn tất yêu cầu dịch vụ Đảm bảo ứng dụng.

ISV có thể gửi yêu cầu trợ giúp bằng cách đăng nhập vào FastTrack, dẫn hướng đến tab “Dịch vụ”, rồi chọn “Đảm bảo ứng dụng” bên dưới danh sách các dịch vụ hiện tại. Bên dưới người yêu cầu, các ISV nên chỉ rõ rằng họ là ISV thương mại và đang tìm kiếm trợ giúp cho một ứng dụng bên thứ ba chứ không phải thay mặt khách hàng.

Bạn có thể yêu cầu đối tác tham gia hỗ trợ với Đánh giá máy tính hiện đại. Đăng ký tại đây. Chương trình này có hiệu lực tới 30/06/2020.

Ngoài ra, Windows Analytics là một tập hợp các giải pháp có thể cung cấp cho khách hàng dữ liệu mở rộng về tình trạng của thiết bị trong môi trường của họ. Tính sẵn sàng nâng cấp Windows Analytics cung cấp một bộ công cụ để lập kế hoạch và quản lý quy trình nâng cấp từ đầu đến cuối, cho phép khách hàng áp dụng các bản phát hành mới của Windows nhanh chóng hơn. Giải pháp Tính sẵn sàng nâng cấp không chỉ hỗ trợ việc quản lý nâng cấp từ Windows 7 và Windows 8.1 lên Windows 10 mà còn hỗ trợ việc quản lý nâng cấp Windows 10 trong mô hình Windows dưới dạng dịch vụ (WaaS). Tương tự, Office Readiness Toolkit cũng cung cấp những chức năng này cho Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn.

Phân tích máy tính là dịch vụ trên nền điện toán đám mây tích hợp với Trình quản lý Cấu hình để cung cấp thông tin hỗ trợ việc đưa ra quyết định đầy đủ thông về tính sẵn sàng cập nhật của các máy khách Windows. Công cụ này kết hợp dữ liệu từ tổ chức của bạn với dữ liệu được tổng hợp từ hàng triệu thiết bị kết nối với dịch vụ đám mây của Microsoft.

Chương trình xác thực cập nhật bảo mật của Microsoft (SUVP) cung cấp quyền truy nhập sớm vào các bản cập nhật bảo mật của Microsoft—lên tới ba tuần trước khi phát hành chính thức—cho mục đích xác thực và kiểm tra liên tác.

Có, dịch vụ Đảm bảo Ứng dụng sẽ cung cấp sự hỗ trợ cho các ISV gặp sự cố về tính tương thích với Windows 10 và Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn, bao gồm các bản phát hành sớm đang được phát triển cho Windows 10.

Không có giới hạn nào về số lượng ứng dụng cho dịch vụ Đảm bảo ứng dụng.

Xem thêm thông tin về cách giải quyết tính tương thích của ứng dụng với Windows 10 tại đây.

Hướng dẫn cụ thể

Để hỗ trợ dịch vụ về tính sẵn sàng của ứng dụng mà không mất thêm phí, dịch vụ Đảm bảo ứng dụng thúc đẩy một biện pháp hoặc kết hợp các biện pháp sau để chẩn đoán và khắc phục ứng dụng:

 1. Microsoft hỗ trợ khách hàng từ xa nhằm giúp triển khai các công cụ chẩn đoán và khắc phục sự cố nhằm thu thập nhật ký lỗi ứng dụng. Tương tự với việc tham gia hỗ trợ điển hình, Microsoft sẽ phân tích kết quả và thực hiện những thay đổi được đề xuất để khắc phục ứng dụng.
 2. Khách hàng chia sẻ trình cài đặt ứng dụng với Microsoft. Microsoft triển khai trình cài đặt trong môi trường thí nghiệm Microsoft nơi chúng tôi đã triển khai các công cụ chẩn đoán và khắc phục của mình.
 3. Khách hàng cung cấp cho các kỹ sư Microsoft quyền truy nhập VPN vào môi trường thử nghiệm. Microsoft sẽ triển khai các công cụ chẩn đoán và khắc phục cũng như thực hiện công việc khắc phục sự cố trong môi trường của khách hàng.

Sau khi khách hàng gửi yêu cầu trợ giúp, dịch vụ Đảm bảo ứng dụng sẽ liên hệ với khách hàng trong vòng 24 giờ. Thời gian chẩn đoán và khắc phục ứng dụng sẽ thay đổi đáng kể dựa vào một số yếu tố bao gồm:

 • Mức độ phức tạp của sự cố.
 • Mức độ phản hồi của các ISV bên thứ ba.
 • Khả năng tham gia với Microsoft của khách hàng trong việc cung cấp chi tiết ứng dụng.
 • Mô hình để tiến hành khắc phục sự cố thông qua đó (phòng thí nghiệm VPN hoặc Microsoft).

Chúng tôi sẽ quyết định liệu có phù hợp để xác định thỏa thuận mức dịch vụ và thông báo thời gian phản hồi ước tính sau khi chúng tôi có thêm thông tin từ việc tham gia của khách hàng.

Nhóm dịch vụ Đảm bảo ứng dụng cung cấp các loại hỗ trợ khác nhau và nằm trên toàn thế giới để hỗ trợ từng khu vực địa phương. Họ cung cấp hỗ trợ trong giờ làm việc tại địa phương, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Trình quản lý dịch vụ đảm bảo ứng dụng là tài nguyên FastTrack được gán cho một tài khoản. Chúng có mối quan hệ với khách hàng qua các yêu cầu khắc phục ứng dụng và chúng giúp gán các tài nguyên kỹ thuật thích hợp để giải quyết các sự cố về tính tương thích của ứng dụng. Mối quan hệ này có thể bao gồm nhiều yêu cầu, trên nhiều ứng dụng và bao gồm việc tham gia với nhiều nhóm kỹ thuật. Mục đích là nhằm cung cấp trải nghiệm hợp lý hóa, trong đó khách hàng sẽ không phải liên tục giải thích lại về trường hợp của mình trong quá trình nâng cấp, giải quyết các sự cố về tính tương thích của ứng dụng và tiếp nhận Windows 10 cũng như Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn.

Các sự cố về tính tương thích của ứng dụng thường được giải quyết thông qua quy trình chẩn đoán nguyên nhân cốt lõi và xác định các bước khắc phục sự cố. Các loại giải pháp phổ biến bao gồm:

Cập nhật các ứng dụng của ISV bên thứ ba lên phiên bản được hỗ trợ của ứng dụng.

Áp dụng các bản sửa lỗi nóng đã được cung cấp công khai.

Thay đổi mã ứng dụng.

Thực hiện chèn mã.

 • Các bản sửa lỗi HĐH Windows.
 • Đoạn mã chèn cung cấp một proxy để mang tới các chức năng cần thiết nhằm xác định hành vi phần mềm kế thừa. Điều này sẽ thay đổi cách ứng dụng tương tác với hệ điều hành. Đây không phải là thay đổi về bản chất phần mềm ứng dụng. Sau đó, các đoạn mã chèn sẽ được phát hành tới thư viện trung tâm, nơi mọi máy khách ứng dụng có thể truy nhập để giải quyết sự cố.

  FastTrack dành cho Microsoft 365

  FastTrack dành cho Microsoft 365 cung cấp cho chuyên gia CNTT hướng dẫn được tùy chỉnh về việc triển khai và tiếp nhận Microsoft 365, bao gồm quyền tiếp cận kiến thức chuyên môn kỹ thuật, biện pháp tốt nhất, công cụ và tài nguyên của Microsoft. Đi kèm với đăng ký Microsoft 365 hợp lệ, FastTrack giúp khách hàng di chuyển dữ liệu, tạo điều kiện làm việc nhóm hiệu quả, bảo vệ tổ chức từ các mối đe dọa an ninh mạng và hỗ trợ cập nhật cho thiết bị cũng như ứng dụng.

  Chúng tôi có hướng dẫn cho bạn qua toàn bộ quy trình thiết lập dịch vụ bạn muốn sử dụng. Bạn chọn các tính năng và tùy chọn mà bạn muốn triển khai và các hướng dẫn sẽ xây dựng kế hoạch thiết lập từng bước được tùy chỉnh cho nhu cầu của bạn. Bạn sẽ nhận được toàn bộ hướng dẫn, video, bài viết tham khảo và tập lệnh. Một số hướng dẫn có chức năng tự động hóa sẽ thay đổi một vài cài đặt của bạn, còn ở những khu vực hướng dẫn khác, bạn có thể thay đổi cài đặt và dữ liệu để hướng dẫn cho mình. Bạn có thể sử dụng những hướng dẫn này bất cứ khi nào tại đây, ngay cả trong quá trình lập kế hoạch hoặc sau khi bạn đã thiết lập dịch vụ, để tìm hiểu thêm về các tính năng và tùy chọn của Microsoft 365. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hướng dẫn để chuẩn bị môi trường và thiết lập email, Exchange Online Protection, Windows 10 với Office 365, SharePoint, Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn, OneDrive for Business, Azure AD Connect, Azure AD Basic và Azure AD Premium, Microsoft Teams, Nhóm Office 365, Skype for Business, Yammer và StaffHub.

  Bạn có thể theo dõi cam kết Microsoft 365 FastTrack của mình bằng cách đăng nhập vào FastTrack và xem Bảng điều khiển khách hàng của tôi. Bảng điều khiển, sẵn dùng với người dùng và đối tác Microsoft, cung cấp hướng dẫn riêng cho tài khoản dựa trên vị trí của khách hàng trên hành trình tiếp nhận của họ.

  Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
  • Binarium
   Binarium

   Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
   Đăng ký tiền thưởng!

  • Binomo
   Binomo

   Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

  Tùy chọn nhị phân và Forex
  Trả lời

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: