Chiến thuật giao dịch IQ Option kết hợp các vùng kháng cự, hỗ trợ với các mô hình nến đảo chiều

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Kiếm tiền IQ Option với chỉ báo đơn giản: Parabolic Sar kết hợp Hỗ Trợ/Kháng Cự

Một số các trader Brazil đã rất thành công với chiến lược sử dụng chỉ báo Parabolic Sar kết hợp Hỗ trợ/kháng cự. Công thức giao dịch IQ Option của họ như thế nào? Và chiến thuật quản lý vốn ra sao? Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn.

Bài viết này sẽ kèm review các điểm lệnh chi tiết mà tôi vào lệnh tại IQ Option với chiến thuật này.

Chiến thuật giao dịch IQ Option: Chỉ báo Parabolic Sar kết hợp Hỗ Trợ/Kháng Cự

Hướng dẫn thiết lập phương pháp giao dịch

Chọn sản phẩm giao dịch : AUD/USD, USD/JPY, EUR/USD.

Thời gian nến Nhật 5 phút .

Thời gian kết thúc từ 15 phút trở lên.

Thiết lập biểu đồ và thời gian kết thúc lệnh

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-300×165.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-1024×565.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202099%20661’%3E%3C/svg%3E” alt=”Thiết lập biểu đồ và thời gian kết thúc lệnh” width=”1199″ height=”661″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh.jpg 1199w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-300×165.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-768×423.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-1024×565.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-1068×589.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh-762×420.jpg 762w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1199px) 100vw, 1199px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/thiet-lap-bieu-do-va-thoi-gian-ket-thuc-lenh.jpg” /> Thiết lập biểu đồ và thời gian kết thúc lệnh

Parabolic Sar là một chỉ báo xác định rõ rệt hướng và thời gian của xu hướng thị trường, cũng như các điểm đảo chiều tiềm năng.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng.

Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-300×166.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-1024×567.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202097%20663’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1197″ height=”663″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang.jpg 1197w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-300×166.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-768×425.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-1024×567.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-1068×592.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-758×420.jpg 758w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1197px) 100vw, 1197px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang.jpg” /> Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng

Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm.

Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-300×166.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-1024×567.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202000%20665’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1200″ height=”665″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam.jpg 1200w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-300×166.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-768×426.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-1024×567.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-1068×592.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-758×420.jpg 758w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam.jpg” /> Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm

Công thức vào lệnh tại IQ Option

Để cho mọi việc đơn giản chúng ta chỉ vào lệnh khi xu hướng được xác định rõ ràng. Khi xu hướng tăng chỉ vào lệnh tăng và khi xu hướng giảm ta tìm điểm vào lệnh giảm hợp lý.

Với cách chơi IQ Option thế này, chỉ báo Parabolic Sar đóng vai trò xác định xu hướng. Còn Hỗ trợ/Kháng cự đóng vai trò là tín hiệu vào lệnh.

HIGHER = Chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng + Hỗ Trợ.

Công thức vào lệnh với chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng và hỗ trợ

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-300×166.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-1024×567.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202099%20664’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1199″ height=”664″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro.jpg 1199w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-300×166.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-768×425.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-1024×567.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-1068×591.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro-758×420.jpg 758w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1199px) 100vw, 1199px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-tang-va-ho-tro.jpg” /> Công thức vào lệnh với chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng tăng và hỗ trợ

Giải thích: Khi giá nằm trong xu hướng tăng sẽ lên tục phá các đỉnh kháng cự để tăng lên => Vùng kháng cự sẽ trở thành vùng Hỗ Trợ mới.

Trong những nhịp tăng đó sẽ liên tục xuất hiện những điều chỉnh giảm, test lại vùng hỗ trợ mới này. Đây là tín hiệu để bạn mở những giao dịch quyền chọn Tăng (HIGHER).

LOWER = Chỉ báo Parabolic Sar xu hướng giảm + Kháng Cự.

Công thức vào lệnh với chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm và kháng cự

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-300×166.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-1024×566.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202030%20569’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1030″ height=”569″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu.jpg 1030w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-300×166.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-768×424.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-1024×566.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-696×385.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu-760×420.jpg 760w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1030px) 100vw, 1030px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/cong-thuc-vao-lenh-voi-chi-bao-parabolic-sar-trong-xu-huong-giam-va-khang-cu.jpg” /> Công thức vào lệnh với chỉ báo Parabolic Sar trong xu hướng giảm và kháng cự

Cách quản lý vốn phù hợp

Cách bảo vệ tài khoản trong một thị trường rủi ro cao thì an toàn nhất là đặt ra giới hạn cho tài khoản về khoản lợi nhuận và thua lỗ. Một phương pháp quản lý vốn được tính toán kỹ lưỡng để bảo toàn vốn một cách hiệu quả, mà số tiền đặt cược cũng không đi quá giới hạn của tài khoản đó là phương pháp quản lý vốn Fibonacci.

Phương pháp quản lý vốn Fibonacci

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci-300×48.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%20984%20207’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”984″ height=”157″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci.jpg 984w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci-300×48.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci-768×123.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci-696×111.jpg 696w” data-lazy-sizes=”(max-width: 984px) 100vw, 984px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/phuong-phap-quan-ly-von-fibonacci.jpg” /> Phương pháp quản lý vốn Fibonacci

Quy tắc quản lý vốn phương pháp Fibonacci là thua tiến 1, thắng lùi 1.

Cụ thể như sau : Bạn đánh 1$ thua -> 2$ thua -> 3$ thua -> 5$ thua -> 8$ thắng -> 5$ thắng -> 3$ thắng -> 2$ thắng -> 1$.

Nếu từ 8$ thắng bạn bắt đầu chu kỳ cắt lỗ. Nếu xen kẽ lệnh thua trong chu kỳ cắt lỗ bạn tiếp tục đánh thắng tiến 1 , thua lùi 1.

Cụ thể như sau : Bạn đánh 1$ thua -> 2$ thua -> 3$ thua -> 5$ thua -> 8$ thắng -> 5$ thua -> 8$ thắng -> 5$ thắng -> 3$ thua -> 5$ thắng -> 3$ thắng -> 2$ thắng -> 1$.

Tổng vốn cho chu kỳ 8 lệnh ở trên là 87$.

Một số nguyên tắc cần chú ý khi giao dịch quyền chọn tại IQ Option

Đặt ra một hạn mức nhất định về lợi nhuận và rủi ro khi đã đến ngưỡng thì cần thoát khỏi thị trường không giao dịch nữa.

Chỉ vào lệnh khi giá đã xác định được xu hướng một cách chắc chắn.

Khi giao dịch được thực hiện thì việc chúng ta chỉ đơn giản là: Đợi thị trường chỉ ra nhận định của ta là đúng hay sai. Nếu sai mất tiền nếu đúng thì mang về lợi nhuận.

Kỷ luật là sống

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-300×200.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202000%20667’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1000″ height=”667″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song.jpg 1000w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-300×200.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-768×512.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-696×464.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song-630×420.jpg 630w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1000px) 100vw, 1000px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ky-luat-la-song.jpg” /> Kỷ luật là sống

Review các điểm vào lệnh IQ Option

Lệnh 1: Giá vượt Hỗ Trợ và đi xuống, các Parabolic Sar nằm phía trên cây nến => Xu hướng giảm (Downtrend) – Chỉ đợi mở lệnh LOWER => Vùng Hỗ Trợ lúc này trở thành vùng Kháng Cự.

Giá test lại vùng Kháng Cự (Signal) => Mở lệnh LOWER có thời gian kết thúc 15 phút.

Review các điểm vào lệnh IQ Option

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-300×140.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-1024×479.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202029%20481’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1029″ height=”481″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1.jpg 1029w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-300×140.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-768×359.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-1024×479.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-696×325.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1-899×420.jpg 899w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1029px) 100vw, 1029px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-1.jpg” /> Review các điểm vào lệnh IQ Option

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-300×139.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-1024×475.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202063%20539’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1163″ height=”539″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1.jpg 1163w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-300×139.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-768×356.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-1024×475.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-696×323.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-1068×495.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1-906×420.jpg 906w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1163px) 100vw, 1163px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-1.jpg” /> Kết quả lệnh 1

Lệnh 2: Giá liên tục tăng, phá những vùng kháng cự và đi lên. Chỉ báo Parabolic Sar nằm phía dưới cây nến => Đây là xu hướng giá tăng (Uptrend), chỉ đợi để mở lệnh HIGHER. Vùng kháng cự cũ trở thành vùng hỗ trợ mới

Giá tạm thời giảm về vùng hỗ trợ mới vượt qua => Tín hiệu vào lệnh HIGHER thời gian kết thúc 25 phút.

Review các điểm vào lệnh IQ Option

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-300×139.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-1024×476.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202098%20557’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1198″ height=”557″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2.jpg 1198w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-300×139.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-768×357.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-1024×476.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-696×324.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-1068×497.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2-903×420.jpg 903w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1198px) 100vw, 1198px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/review-cac-diem-vao-lenh-iq-option-2.jpg” /> Review các điểm vào lệnh IQ Option

” data-medium-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-300×139.jpg” data-large-file=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-1024×475.jpg” src=”data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=’http://www.w3.org/2000/svg’%20viewBox=’0%200%202065%20540’%3E%3C/svg%3E” alt=”” width=”1165″ height=”540″ data-lazy-srcset=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2.jpg 1165w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-300×139.jpg 300w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-768×356.jpg 768w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-1024×475.jpg 1024w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-696×323.jpg 696w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-1068×495.jpg 1068w, https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2-906×420.jpg 906w” data-lazy-sizes=”(max-width: 1165px) 100vw, 1165px” data-lazy-src=”https://blogtien.com/wp-content/uploads/2020/01/ket-qua-lenh-2.jpg” /> Kết quả lệnh 2

Tổng kết

Đây là chiến lược chơi IQ Option tập trung vào Trend (xu hướng) và Signal (tín hiệu vào lệnh). Parabolic Sar dùng để xác định xu hướng, và Hỗ trợ/Kháng cự sẽ đóng vai trò là tín hiệu vào lệnh.

Bí mật duy nhất trong giao dịch tài chính chỉ vỏn vẹn 4 chữ Kỷ luật + Kiên nhẫn. Hãy kiểm định cách chơi này bằng tài khoản Demo tại IQ Option. Chúc bạn thành công!

CHIẾN THUẬT GIAO DỊCH KẾT HỢP CÁC VÙNG HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ VỚI CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU TIN CẬY (Phần 1)

Đây là một trong những chiến thuật giao dịch IQ Option hiệu quả nhất theo quan điểm của tôi. Nó là sự kết hợp giữa các vùng kháng cự – hỗ trợ với các mô hình nến đảo chiều tin cậy (Từ đây tạm gọi là chiến thuật SR+MHN). Sự kết hợp này gia tăng xác suất thành công và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch cho các Trader.

1. Vấn đề quan trọng khi sử dụng chiến thuật SR+MHN

Để bắt đầu với chiến thuật SR+MHN bạn nên đọc kĩ và hiểu hết các vấn đề về các Vùng hỗ trợ – kháng cự và các Mô hình nến đã được trình bày trên thunhapthem.com. Bởi đó mới thực sự là vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất hình thành nên chiến thuật giao dịch. Khi bạn đã hiểu, thuần thục về các Vùng hỗ trợ – kháng cự và các Mô hình nến tức là các bạn đã hoàn thành đến 90% nội dung của chiến thuật này. Trong nội dung các phần của chiến thuật này chỉ trình bày cách kết hợp chúng với nhau để gia tăng xác suất thành công và xác nhận độ tin cậy khi giao dịch. Đồng thời trình bày thời điểm vào lệnh, kết thúc lệnh và các nhận định trong từng giao dịch.

Một vấn đề quan trọng bạn cần phải nhớ và coi nó là kim chỉ nam cho mỗi giao dịch theo chiến thuật SR+MHN này là: “Khi tỷ giá chạm vào các vùng cản (vùng kháng cự hoặc hỗ trợ) nó luôn luôn có xu hướng Test vùng cản này cho dù nó là vùng cản ngắn hạn hay dài hạn; Cản tĩnh hay Cản động. Do đó, nếu không có đủ cơ sở và các tín hiệu xác nhận cho xu hướng ngắn hạn có thể xảy ra (đảo chiều hay tiếp diễn) thì bạn nên đứng ngoài thị trường”.

Và yếu tố quan trọng cần có của bạn bên cạnh khả năng đọc nến phân tích thị trường là tính kiên nhẫn. Các Trader luôn luôn có tâm lí sợ mất đi cơ hội giao dịch, vì đôi khi thị trường Setup xong một tín hiệu khả quan thì bạn không kịp thời gian để vào lệnh nữa. Do đó, bạn luôn có xu hướng nhận định một cách cảm tính về xu hướng di chuyển của thị trường và vội vàng vào lệnh với kì vọng thị trường sẽ đi theo đúng kì vọng của mình. Điều đó sẽ chỉ làm chúng ta vào lệnh một cách vội vàng khi chưa đủ tín hiệu xác nhận và rồi thất bại trong giao dịch vội vàng đó. Hãy luôn luôn nhớ rằng: “Chúng ta thà mất một cơ hội vào lệnh còn hơn là mất $ cho một giao dịch vội vàng”.

2. Các mô hình nến đảo chiều tin cậy và sự khác biệt giữa Forex với Binary Option

Đối với mô hình nến, trong phạm vi tài liệu này chúng ta chỉ xét đến 8 mô hình nến đảo chiều tin cậy (4 mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm và 4 mô hình ngược lại từ giảm sang tăng). Bạn có thể đọc lại về các mô hình nến đảo chiều đó TẠI ĐÂY. Tuy nhiên, độ tin cậy của mô hình nến phải đi kèm với vị trí hình thành mô hình. Khi đọc về tất cả các mô hình nến đảo chiều đã trình bày trong các bài viết trước, chúng ta luôn thấy rằng nó nên được hình thành ở cuối một xu hướng tăng hay giảm. Và điều chết tiệt là khi thị trường vẫn còn đang chạy thì chúng ta không thể biết được rằng nó đã ở cuối xu hướng chưa và bao giờ thì xu hướng hiện tại mới kết thúc?

Tuy nhiên, với Binary Option thì cho dù ở cuối xu hướng hay đầu xu hướng chúng ta cũng chỉ có một giao dịch Win hoặc Loss với một tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ như nhau (Trừ trường hợp bạn Sell non khi giao dịch chưa kết thúc). Điều này chính là điểm khác biệt hoàn toàn so với Forex. Ở Forex nếu bạn bắt được một mô hình chuẩn ở cuối xu hướng thì lợi nhuận của chúng ta sẽ tính bằng số Pip mà thị trường di chuyển sau khi đảo chiều đến TP (Take Profit), còn thua lỗ được tính trên cơ sở SL (Stop Loss) của bạn. Vậy thì khi giao dịch Binary Option bạn có nhất thiết phải bắt được mô hình nến đảo chiều ở cuối một xu hướng hay không? Đến đây câu trả lời của tôi là không – cho dù trong suốt nội dung về mô hình nến tôi luôn nhấn mạnh rằng bạn nên tìm kiếm mô hình ở cuối một xu hướng tăng hay giảm.

Bởi đơn giản, với Binary Option chúng ta giao dịch ngắn hạn, mỗi giao dịch sẽ kết thúc ngay trong 1,2,3… phút. Do đó bạn chỉ cần một xu hướng đảo chiều ngắn hạn cũng có thể cho một giao dịch thắng lợi. Hãy xem 02 ví dụ sau để thấy rằng nhận định của tôi là có cơ sở.

Do đó, khác với Forex khi giao dịch Binary Option bạn không nhất thiết phải cứng nhắc xác định mô hình ở cuối xu hướng. Thay vào đó chúng ta sẽ Setup các mô hình chuẩn tại vị trí bất kì (Trừ Sideway) theo tất cả các vùng cản mà chúng ta đã xác định trước đó. Nghĩa là các vùng cản được xác định trước, sau đó chúng ta sẽ quan sát sự di chuyển của tỷ giá và phản ứng của nó khi gặp các vùng cản bất kì. Và nếu có một mô hình tin cậy nào đó được Setup thành công tại các vùng cản này hãy cân nhắc để vào lệnh. Bạn nên kết hợp với một, hai tín hiệu xác nhận nữa như: MACD, Stoch, SMA, RSI… để tăng độ tin cậy cho mỗi giao dịch của mình.

3. Các vấn để cần lưu ý khi giao dịch với chiến thuật SR+MHN

+ Thứ nhất: khi tỷ giá tiếp xúc với các vùng cản nó luôn luôn có xu hướng Test các vùng cản này hay còn gọi là phản ứng. Phản ứng có thể kéo dài 1,2 thậm chí là 7,8 nến 1 phút là việc hết sức bình thường. Đặc biệt là các vùng cản dài hạn. Biên độ của mỗi vùng cản cũng là khác nhau tùy thuộc vào các nến và râu nến hình thành đỉnh và đáy trong quá khứ. Không có cơ sở nào để bạn tin rằng khi tỷ giá chạm vào vùng cản nó sẻ đảo chiều hay xuyên thủng vùng cản đó để bạn đặt một lệnh chờ giao dịch. Hãy luôn xác định như vậy.

+ Thứ 2: Việc bạn cần làm khi tỷ giá bắt đầu tiếp xúc với vùng cản của bạn là “Không làm gì cả”. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi sự hình thành các nến, các mô hình nến (nếu có). Phân tích xung lực của các nến hình thành trong vùng cản và tìm ra cây nến có xung lực mạnh. Và khi một mô hình nến được Setup theo đầy đủ các điều kiện như đã trình bày trong các bài viết về mô hình nến, hãy cân nhắc để vào lệnh.

+ Thứ 3: Sau khi tất cả các yếu tố để vào lệnh được Setup hãy vào lệnh một cách tự tin và rời tay khỏi chuột để tránh nhồi lệnh vì lòng tham và mong muốn cứu lệnh khi thị trường có dấu hiệu đi ngược lại với phân tích của bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thị trường và quá trình hình thành cây nến tiếp theo để thực hiện các giao dịch nếu có.

+ Thứ 4: Nếu giao dịch Win hãy tận hưởng và chờ đợi cơ hội ở các vùng cản tiếp theo. Nếu giao dịch Loss hãy bỏ qua và tập trung vào phân tích nguyên nhân Loss và tiếp tục phân tích thị trường để vào lệnh giao dịch khi có cơ hội ở vùng cản tiếp theo. Không nên có tâm lí ăn thua, gỡ gạc, gấp lệnh, tất tay… Điều đó chỉ làm cho tài khoản của bạn nhanh chóng bốc hơi mà thôi !

Trên đây là những vấn đề cơ bản và quan trọng khi giao dịch với chiến thuật SR+MHN. Các nội dung cụ thể của chiến thuật với từng mô hình sẽ được trình bày cụ thể trong các bài viết tiếp theo. Chúc các bạn giao dịch thành công !

(Nguồn tham khảo: Internet & Ebook T.Lam) *******************************

+) Nếu chưa có tài khoản giao dịch, bạn có thể tích vào đường link: www.iqoption.com đăng kí mở tài khoản. Bạn sẽ có ngay 10.000$ trong tài khoản Demo để trải nghiệm và bắt đầu tham gia giao dịch tại IQ Option.

*** Tham gia cộng đồng “IQ Option Việt Nam” để trao đổi và học hỏi kinh nghiệm giao dịch IQ Option. Linh Group: “Cộng đồng IQ Option Việt Nam”

*** Truy cập Fanpage “IQ Option Việt Nam” để cập nhật các tin tức mới nhất và tham khảo các chiến thuật giao dịch của Admin. Link Fanpage: “IQ Option Việt Nam” !

RISK WARNING: Các tùy chọn giao dịch có thể gây ra mức rủi ro về tài chính của bạn hãy lưu ý khi quyết định tham gia !

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tùy chọn nhị phân và Forex
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: