Giá Hành động

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

6 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống Covid-19 tại TP. HCM

Để thực hiện thống nhất trên toàn thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. Hồ Chí Minh đã ra hàng loạt tiêu chí đánh giá an toàn ở các lĩnh vực khác nhau.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống Covid-19 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 06 Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại 06 Quyết định khác nhau:

– Quyết định số 1367/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch (bao gồm cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và điểm tham quan du lịch);

– Quyết định số 1368/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động giao thông vận tải;

– Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống;

– Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại;

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

– Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông.

Các Quyết định này đều có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành (ngày 23/4/2020).

– Quyết định số 1397/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động bảo tàng, di tích; thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/4/2020.

Giá Hành động

This page is generated by Plesk, the leading hosting automation software. You see this page because there is no Web site at this address.

You can do the following:

 • Create domains and set up Web hosting using Plesk.

Plesk is a hosting control panel with simple and secure web server and website management tools. It was specially designed to help IT specialists manage web, DNS, mail and other services through a comprehensive and user-friendly GUI. Learn more about Plesk.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tùy chọn nhị phân và Forex
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: