Giải chương trình khuyến mãi – chấm dứt trong EU

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Giải chương trình khuyến mãi – chấm dứt trong EU

“Cú vét chót” của nhà mбєЎng

Ngày 28/2 là ngày cuб»‘i cùng mà các nhà mбєЎng Д‘Ж°б»Јc phép khuyбєїn mбєЎi Д‘бєїn 50% giá trб»‹ thбє» nбєЎp cЖ°б»›c viб»…n thông, bб»џi tб»« ngày 1/3, theo Thông tЖ° sб»‘ 47/2020/TT-BTTTT quy Д‘б»‹nh hбєЎn mб»©c khuyбєїn mбєЎi Д‘б»‘i vб»›i dб»‹ch vụ thông tin di Д‘б»™ng mбє·t đất, các thuê bao di Д‘б»™ng trбєЈ trЖ°б»›c sбєЅ chỉ nhбє­n mб»©c khuyбєїn mбєЎi tб»‘i Д‘a 20%. Дђây là dб»‹p cuб»‘i cùng Д‘б»ѓ các nhà mбєЎng tбє­n dụng chính sách tДѓng doanh thu, nên các nhà mбєЎng lб»›n Viettel, MobiFone và Vinaphone Д‘б»Ѓu tung ra chЖ°ЖЎng trình nбєЎp thбє» khuyбєїn mбєЎi.

Дђб»‘i vб»›i khách hàng, ngày 28/2/2020 là “ngày nбєЎp thбє» toàn quб»‘c” trЖ°б»›c khi chính sách khuyбєїn mбєЎi tràn lan chấm dб»©t, nên Д‘ã xuất hiện hiện tЖ°б»Јng nghбєЅn mбєЎng nбєЎp thбє».

Tб»« ngày 1/3/2020, các nhà mбєЎng chỉ Д‘Ж°б»Јc phép khuyбєїn mбєЎi trбєЈ trЖ°б»›c không quá 20%, khuyбєїn mбєЎi trбєЈ sau không quá 50%.

Phóng viên Báo Дђбє§u tЖ° Д‘ã thб»±c hiện nбєЎp tiб»Ѓn vào tài khoбєЈn Viettel suб»‘t cбєЈ sáng ngày 28/2, nhЖ°ng hệ thб»‘ng trên Bank Plus của Viettel Д‘ã không thб»ѓ thб»±c hiện Д‘Ж°б»Јc. KhбєЈo sát nhanh các thuê bao Viettel, VinaPhone, MobiFone trong ngày 28/2 cho thấy, Д‘ã xuất hiện hiện tЖ°б»Јng nghбєЅn mбєЎng do cùng lúc có mб»™t lЖ°б»Јng lб»›n khách hàng thб»±c hiện giao dб»‹ch thanh toán nбєЎp/mua thбє» trên các hệ thб»‘ng Д‘iện tб»­ kбєїt nб»‘i vб»›i nhà mбєЎng.

Дђiб»Ѓu Д‘áng chú ý trong ngày 28/2 là hình thб»©c nбєЎp thбє» Д‘ã có sб»± thay Д‘б»•i lб»›n. Hình thб»©c nбєЎp thбє» thủ công, cЖЎ hб»Ќc là mua thбє» cào vбє­t lý, cào mã sб»‘, ấn mã nбєЎp thбє» Д‘ã thay bбє±ng hình thб»©c nбєЎp qua các bankplus, ví Д‘iện tб»­, App…

ДђбєЎi diện ví Д‘iện tб»­ ZaloPay cho biбєїt, chỉ trong buб»•i sáng ngày 28/2, sб»‘ lЖ°б»Јt nбєЎp Д‘iện thoбєЎi tДѓng hЖЎn 10 lбє§n, tб»•ng giá trб»‹ nбєЎp tiб»Ѓn tДѓng hЖЎn 20 lбє§n. Mệnh giá nбєЎp cЕ©ng có sб»± thay Д‘б»•i lб»›n, ngЖ°б»ќi dùng có xu hЖ°б»›ng nбєЎp mệnh giá trên 300.000 Д‘б»“ng, trong khi ngày thЖ°б»ќng chỉ là 50.000 Д‘б»“ng. Trong Д‘ó, sб»‘ lЖ°б»Јng ngЖ°б»ќi dùng nбєЎp thбє» MobiFone dбє«n Д‘бє§u và tДѓng Д‘бєїn hЖЎn 12 lбє§n so vб»›i ngày thЖ°б»ќng. Mб»™t sб»‘ nhà mбєЎng có dấu hiệu bб»‹ quá tбєЈi dбє«n tб»›i thб»±c hiện giao dб»‹ch chбє­m.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Còn theo thб»‘ng kê tб»« ví Д‘iện tб»­ MoMo, so vб»›i ngày thЖ°б»ќng, giao dб»‹ch nбєЎp tiб»Ѓn Д‘iện thoбєЎi MobiFone tДѓng 4 lбє§n, Vinaphone tДѓng 3,5 lбє§n, giao dб»‹ch mua mã thбє» Viettel tДѓng 6 lбє§n chỉ trong buб»•i sáng 28/2.

Thuê bao trбєЈ sau có tДѓng?

Theo Bб»™ Thông tin và Truyб»Ѓn thông, việc ban hành Thông tЖ° sб»‘ 47/2020/TT-BTTTT là nhбє±m Д‘бєЈm bбєЈo quyб»Ѓn lб»Јi và thúc Д‘бє©y phát triб»ѓn thuê bao trбєЈ sau, hбєЎn chбєї cuб»™c gб»Ќi rác, tin nhбєЇn rác.

NДѓm 2020, mбє·c dù Д‘ã có 28 triệu sim thuê bao có dấu hiệu nghi vấn Д‘Ж°б»Јc phát hiện, trong Д‘ó thu hб»“i 24 triệu sim, Д‘ã chбє·n Д‘Ж°б»Јc 214 triệu tin nhбєЇn, nhЖ°ng nhà mбєЎng vбє«n tiбєїp tục chбєЎy Д‘ua thu hút thuê bao mб»›i, nên hiện tЖ°б»Јng lб»Јi dụng thuê bao trбєЈ trЖ°б»›c Д‘б»ѓ nhбєЇn tin quбєЈng cáo, tin nhбєЇn lб»«a Д‘бєЈo, tin nhбєЇn có nб»™i dung không lành mбєЎnh vбє«n xuất hiện tràn lan. Дђб»ѓ Д‘бєЈm bбєЈo quyб»Ѓn lб»Јi cho khách hàng trбєЈ sau, Thông tЖ° quy Д‘б»‹nh thuê bao trбєЈ trЖ°б»›c chuyб»ѓn sang trбєЈ sau vбє«n Д‘Ж°б»Јc hЖ°б»џng mб»©c khuyбєїn mбєЎi không quá 50%. Дђiб»Ѓu Д‘ó có nghД©a là thông tЖ° này nhбє±m khuyбєїn khích phát triб»ѓn thuê bao trбєЈ sau.

Theo sб»‘ liệu công bб»‘ mб»›i nhất tб»« Bб»™ Thông tin và Truyб»Ѓn thông thì tб»· lệ thuê bao di Д‘б»™ng trбєЈ trЖ°б»›c của Việt Nam Д‘ang cao gấp 1,25 lбє§n mб»©c trung bình của thбєї giб»›i, gбє§n xấp xỉ vб»›i mб»©c của các quб»‘c gia kém phát triб»ѓn nhất thбєї giб»›i.

Sб»‘ liệu của Cục Viб»…n thông (Bб»™ Thông tin và Truyб»Ѓn thông) cho thấy, Việt Nam có 121,665 triệu thuê bao di Д‘б»™ng, trong Д‘ó có tб»›i 115,183 triệu thuê bao trбєЈ trЖ°б»›c, tЖ°ЖЎng б»©ng vб»›i tб»· lệ 95%. Chỉ có 5% thuê bao trбєЈ sau. Trong khi Д‘ó, tб»· lệ thuê bao trбєЈ trЖ°б»›c trung bình của thбєї giб»›i Д‘ang б»џ mб»©c 76%.

Lý do thuê bao trбєЈ trЖ°б»›c tбєЎi Việt Nam phát triб»ѓn Д‘Ж°б»Јc xác Д‘б»‹nh là việc cЖЎ quan quбєЈn lý, nhà mбєЎng nб»›i lб»Џng, “mб»џ cб»­a” hбєїt cб»Ў cho khách hàng của nhà mбєЎng. Trong khi thuê bao trбєЈ sau không Д‘Ж°б»Јc chú trб»Ќng phát triб»ѓn bб»џi chбє­m và cбє§n nhiб»Ѓu thủ tục. Phбє§n lб»›n các thuê bao trбєЈ sau Д‘б»Ѓu là nhóm khách hàng doanh nghiệp, khách hàng Д‘Ж°б»Јc cЖЎ quan thanh toán cЖ°б»›c Д‘iện thoбєЎi hàng tháng.

Theo Bб»™ Thông tin và Truyб»Ѓn thông, thuê bao trбєЈ sau là nhóm khách hàng trung thành, cung cấp chính xác, Д‘бє§y đủ thông tin cho nhà mбєЎng khi Д‘Дѓng ký dб»‹ch vụ, nhЖ°ng lбєЎi ít Д‘Ж°б»Јc hЖ°б»џng chính sách khuyбєїn mбєЎi. Chính vì vбє­y, tбєЎi thông tЖ° mб»›i ban hành, cho phép khuyбєїn mбєЎi vб»›i thuê bao trбєЈ sau tб»›i 50%.

Tuy nhiên, hiện tбєЎi, các nhà mбєЎng vбє«n chЖ°a chuбє©n bб»‹ kбєї hoбєЎch, chính sách khuyбєїn mбєЎi cho thuê bao trбєЈ sau. Дђiб»Ѓu Д‘ó Д‘б»“ng nghД©a vб»›i việc, rất có thб»ѓ, thб»ќi gian Д‘бє§u áp dụng Thông tЖ° sб»‘ 47/2020/TT-BTTTT, lЖ°б»Јng thuê bao trбєЈ trЖ°б»›c chuyб»ѓn sang trбєЈ sau chЖ°a thб»ѓ phát triб»ѓn nhЖ° kб»і vб»Ќng.

“Nóng bỏng” cuộc đua khuyến mại khủng của các thiết bị “giải nhiệt” mùa hè

Vào mùa cao điểm nắng nóng hàng năm là mỗi dịp thị trường thiết bị làm mát, giải nhiệt lại sôi động trở lại khi các nhà cung cấp, siêu thị điện máy chạy đua đưa ra các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng đặc biệt là trong thời kỳ hậu COVID-19.

TP HCM bắt đầu vào mùa cao điểm nắng nóng cũng là lúc các nhà bán lẻ đã mở cửa hoạt động theo khung giờ bình thường nên thị trường sản phẩm điện máy, điện lạnh giải nhiệt bán buôn trở nên sôi động.

Các mặt hàng điều hoà được lựa chọn nhiều mỗi mùa hè đến.

Đặc biệt, nhiều đơn vị kinh doanh trên địa bàn còn thực hiện chương trình khuyến mãi, giảm giá dành cho đa dạng sản phẩm nội địa và nhập khẩu để kích cầu tiêu dùng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hầu hết các trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, chuỗi cửa hàng tại TP HCM đã và đang tung ra thị trường những chương trình khuyến mãi, giảm giá với mức khủng hoặc siêu sốc.

Đơn cử, trung tâm mua sắm Nguyễn Kim đang chạy chương trình tặng vật tư nhập khẩu trị giá 1 triệu đồng, tặng 1 lần vệ sinh sản phẩm trị giá 140.000 đồng, mua hàng trả góp 0% và miễn phí giao hàng, lắp đặt đối với sản phẩm máy lạnh của thương hiệu Panasonic, Sharp, Dakin, Toshiba.

Cùng với đó, tại trung tâm mua sắm Nguyễn Kim cũng thực hiện chương trình mua quạt điều hòa sắm thêm máy lọc nước với giá giảm chỉ còn 490.000 đồng (giá gốc 1.790.000 đồng), hay chương trình thổi bay cơn nóng với giá sản phẩm chỉ từ 249.000 đồng và 0 đồng phí chuyển đổi. Các chương trìng khuyến mãi, giảm giá của trung tâm mua sắm Nguyễn Kim được chạy liên tục từ nay đến hết tháng 5 hoặc tháng 6/2020, tùy ngành hàng.

Còn tại Điện máy Xanh giới thiệu chương trình online giảm sốc, áp dụng cho mặt hàng tủ lạnh của nhiều thương hiệu như Samsung, Toshiba, Aqua, LG. Ngoài ra, Điện máy Xanh cũng triển khai chương trình ưu đãi trả lãi suất 0%, giảm giá lên đến 23% hoặc tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng cho mặt hàng quạt điều hòa áp dụng tùy chủng loại và mẫu mã sản phẩm.

Đại diện nhân viên của trung tâm điện máy Thiên Hòa cho biết, trong vài tuần trở lại đây, khách hàng đến trung tâm mua sắm bắt đầu tăng dùng, nhất là nhiều người tiêu dùng đến tìm mua những sản phẩm giải nhiệt. Nắm bắt được tâm lý này, Thiên Hòa đã ưu tiên vị trí gian hàng trưng bày các sản phẩm giải nhiệt để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn.

Hiện nay, ở thị trường TP HCM có đa dạng sản phẩm điện máy, điện lạnh, đồ dùng gia đình, thiết bị nhà bếp. với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng ưa chuộng hàng sản xuất trong nước hoặc hàng nội địa sản xuất theo công nghệ nước ngoài.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến xu hướng tiêu dùng này, theo anh Quốc Việt- chủ cửa hàng trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, người dân thành thị đang chuyển dần sang lối sống tinh giản để phù hợp với những căn hộ diện tích nhỏ, nên những sản phẩm sản xuất trong nước có mẫu mã đơn giản lại bán đắt hàng.

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu và số lượng khách hàng tăng cao, các cửa hàng phải tăng cường thêm nguồn nhân lực, đảm bảo tính cạnh tranh về dịch vụ hậu mãi như giao hàng, lắp đặt và tư vấn nhanh cho khách hàng.

Đồng quan điểm, chị Minh Hạnh, cư ngụ tại quận Tân Phú cho rằng, trong những năm gần đây, sản phẩm điện máy, điện lạnh sản xuất trong nước đã dần xây dựng được thương hiệu và được người tiêu dùng biết đến. Bên cạnh đó, một số sản phẩm như quạt điều hòa, quạt điện. có giá cạnh tranh và phù hợp với mọi đối tượng người dân.

Cụ thể, khác với mặt hàng máy lạnh thường có mức giá cao và cần không gian lắp đặt, trong khi máy quạt điều hòa, máy quạt phun sương. có mức giá mềm hơn và dễ lắp đặt nên hiện đang trở thành sản phẩm bán đắt hàng trên thị trường.

Những sản phẩm này, còn có một ưu điểm là dễ vận chuyển, đa năng như làm mát, tạo hơi ẩm nhanh, tạo ion lọc sạch. phù hợp với nơi ở có diện tích nhỏ. Đồng thời, cũng có mức giá khá mềm so với, dao động ở mức từ 2,5 triệu – 4,5 triệu đồng/sản phẩm.

Theo một số nhà bán lẻ, dự báo trong mùa hè năm nay, nhất là thời gian cao điểm nắng nóng như hiện tại, sức mua sản phẩm giải nhiệt thuộc ngành điện máy, điện lạnh sẽ tăng từ 10 – 20% so với thời điểm bình thường, tùy chủng loại sản phẩm.

Cụ thể, dự báo tăng cao nhất sẽ là sản phẩm máy quạt điều hòa, quạt máy; trong khi đó sản phẩm máy lạnh, tủ lạnh. sẽ có mức tăng thấp hơn do thị trường có tín hiệu bão hòa trong giai đoạn gần đây.

Các nhà bán lẻ này cũng cho hay, trong bối cảnh sức mua trên thị trường tiêu dùng ảm đạm trong nhiều tháng qua, đây là cơ hội cho ngành điện máy, điện lạnh tăng doanh số bán hàng.

Chính vì vậy, song song với những chiến lược khuyến mãi, giảm giá thu hút khách hàng, các nhà bán lẻ chú trọng chuẩn bị nguồn hàng và đảm bảo cung ứng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất trên thị trường đến tận nhà người tiêu dùng.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tùy chọn nhị phân và Forex
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: