Điều khoản Dịch vụ-miễn phí nhị phân tùy chọn tín hiệu

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Contents

Bảo mật và Điều khoản

Sửa đổi lần cuối: Ngày 30 tháng 4 năm 2020 (xem các phiên bản đã được lưu trữ)

Chào mừng bạn đến với Google!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”) có trụ sở tại 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép, bao gồm cả các luật và quy định hiện hành về quản lý xuất khẩu và tái xuất khẩu. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi hiển thị một số nội dung không phải của Google. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này. Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp. Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng tôi sẽ xem xét nội dung, do vậy bạn đừng cho rằng chúng tôi sẽ làm như vậy.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Một số các Dịch vụ của chúng tôi có sẵn trên các thiết bị di động. Không sử dụng các Dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông.

Tài khoản Google của bạn

Bạn có thể cần có Tài khoản Google để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản Google của riêng mình hoặc Tài khoản Google của bạn có thể được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, chẳng hạn như công ty tuyển dụng hoặc tổ chức giáo dục của bạn. Nếu bạn đang sử dụng Tài khoản Google được chỉ định cho bạn bởi quản trị viên, các điều khoản khác hoặc bổ sung có thể được áp dụng và quản trị viên của bạn có thể truy cập hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Để bảo vệ Tài khoản Google của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản Google của bạn. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản Google của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn biết được bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc Tài khoản Google của mình, hãy làm theo các hướng dẫn sau.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

Chính sách của Google về sự riêng tư giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý rằng Google có thể những sử dụng dữ liệu đó theo chính sách của chúng tôi về sự riêng tư.

Chúng tôi phúc đáp các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của người tái phạm theo quy trình nêu trong Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ của Hoa Kỳ.

Chúng tôi cung cấp thông tin giúp chủ sở hữu bản quyền quản lý các sở hữu trí tuệ của họ trên mạng. Nếu bạn cho rằng ai đó đang vi phạm bản quyền của bạn và bạn muốn thông báo cho chúng tôi, bạn có thể tìm thông tin về cách gửi thông báo và chính sách của Google về việc phúc đáp thông báo tại Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Nội dung của bạn trong Dịch vụ của chúng tôi

Một số Dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung. Bạn giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.

Khi bạn tải lên, đệ trình, lưu trữ, gửi hoặc nhận nội dung đến hoặc qua Dịch vụ của chúng tôi, bạn cấp cho Google (và những người chúng tôi làm việc cùng) giấy phép toàn cầu để sử dụng, làm trang chủ, lưu trữ, nhân bản, điều chỉnh, tạo các tác phẩm phái sinh (chẳng hạn như những tác phẩm có nguồn gốc từ bản dịch, phóng tác hoặc những thay đổi khác mà chúng tôi thực hiện để nội dung của bạn hoạt động tốt hơn với Dịch vụ của chúng tôi), truyền đạt, xuất bản, trình diễn công khai, hiển thị và phân phối công khai nội dung đó. Những quyền bạn cấp trong giấy phép này là nhằm phục vụ các mục đích có giới hạn như điều hành, quảng bá và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và để phát triển những dịch vụ mới. Giấy phép này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả nếu trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: đối với một bản danh sách doanh nghiệp mà bạn đã thêm vào Google Maps). Một số Dịch vụ có thể cung cấp cho bạn những cách để truy cập và xóa nội dung đã được cung cấp cho Dịch vụ đó. Ngoài ra, trong một số Dịch vụ của chúng tôi, có những điều khoản hoặc cài đặt thu hẹp phạm vi sử dụng nội dung đã được gửi trong những Dịch vụ đó. Đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi giấy phép này cho bất kỳ nội dung nào bạn gửi đến Dịch vụ của chúng tôi.

Hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn (bao gồm cả email) để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm có liên quan đến cá nhân, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo tùy chỉnh cũng như phát hiện spam và phần mềm độc hại. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

Nếu bạn có Tài khoản Google, chúng tôi có thể hiển thị tên Profile (tên hiển thị), ảnh Profile (ảnh hiển thị) của bạn và các hành động bạn thực hiện trên Google hoặc trên các ứng dụng của bên thứ ba được kết nối với Tài khoản Google của bạn (chẳng hạn như +1s, các bài đánh giá bạn viết và những nhận xét bạn đăng) trong các Dịch vụ của chúng tôi, kể cả hiển thị trong các quảng cáo và trong các bối cảnh thương mại khác. Chúng tôi sẽ tôn trọng các lựa chọn của bạn đưa ra để giới hạn các cài đặt về mức độ hiển thị hoặc chia sẻ trong Tài khoản Google của bạn. Ví dụ: bạn có thể chọn các cài đặt sao cho tên và ảnh của bạn không xuất hiện trong một quảng cáo nào đó.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách Google sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách về sự riêng tư hoặc các điều khoản bổ sung dành cho Dịch vụ cụ thể. Nếu bạn gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của bạn mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

Về Phần mềm trong Dịch vụ của chúng tôi

Khi một Dịch vụ nào đó cần cóyêu cầu hoặc có bao gồm phần mềm có thể tải xuống, thì phần mềm này có thể cập nhật tự động trên thiết bị của bạn ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số Dịch vụ có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt cập nhật tự động của bạn.

Google cấp cho bạn giấy phép cá nhân, sử dụng toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng phần mềm mà Google cung cấp cho bạn như là một phần của Dịch vụ. Giấy phép này chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và hưởng các lợi ích của Dịch vụ mà Google cung cấp theo cách thức được những điều khoản này cho phép. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần mềm có trong Dịch vụ đó. Bạn cũng không được phép thiết kế kỹ thuật ngược hoặc tìm cách trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, ngoại trừ trường hợp luật pháp có cấm các hạn chế này hoặc bạn đã được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.

Phần mềm nguồn mở có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi. Một số phần mềm mà Dịch vụ của chúng tôi có sử dụng có thể được cung cấp theo giấy phép nguồn mở mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn. Giấy phép nguồn mở có thể có những điều khoản thay thế một cách rõ ràng một số các điều khoản này.

Sửa đổi và chấm dứt Dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Google cũng có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một Dịch vụ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Dịch vụ đó.

Điều khoản bảo đảm và Tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung, cả Google lẫn các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối của Google đều không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trong các Dịch vụ, chức năng cụ thể của các Dịch vụ, mức độ tin cậy, sự có sẵn hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn của các Dịch vụ đó. Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ theo “hiện trạng”.

Một số lãnh thổ có thẩm quyền tài phán có quy định một số bảo đảm nhất định, chẳng hạn như bảo đảm ngầm định về sự thích hợp cho mục đích thông thường, sự phù hợp cho mục đích cụ thể và không xâm phạm. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả bảo đảm.

Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi

Khi được luật pháp cho phép, Google và các nhà cung cấp cũng như nhà phân phối của Google sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Google và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Google đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả bất kỳ bảo đảm ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ (hoặc, theo sự lựa chọn của chúng tôi, cung cấp lại Dịch vụ cho bạn).

Trong mọi trường hợp, Google và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Google sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý

Chúng tôi công nhận rằng trong một số quốc gia, bạn có thể có các quyền hợp pháp với tư cách là người tiêu dùng. Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân thì không có điều khoản nào trong số các điều khoản này hay các điều khoản bổ sung giới hạn quyền hợp pháp của người tiêu dùng, những quyền này không thể từ bỏ bằng hợp đồng.

Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho doanh nghiệp

Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản này. Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho Google cũng như các công ty liên kết, cán bộ, người đại diện và nhân viên của Google không bị tổn hại đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.

Về các Điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Dịch vụ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên trang này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Dịch vụ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực không sớm hơn mười bốn ngày sau khi các thay đổi đó được đăng. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến chức năng mới của Dịch vụ hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Dịch vụ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Các điều khoản này chi phối mối quan hệ giữa Google và bạn. Các điều khoản này không tạo ra bất kỳ quyền thụ hưởng nào cho bên thứ ba.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này và chúng tôi không hành động ngay, điều này không có nghĩa là chúng tôi đang từ bỏ bất kỳ các quyền nào mà chúng tôi có thể có (chẳng hạn như hành động trong tương lai).

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không thể thực thi, điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ các điều khoản nào khác.

Các tòa án ở một số quốc gia sẽ không áp dụng luật của California cho một số loại tranh chấp. Nếu bạn cư trú ở một trong những quốc gia đó thì, trường hợp luật pháp của California bị loại trừ áp dụng, luật pháp của quốc gia của bạn sẽ áp dụng cho các tranh chấp có liên quan đến những điều khoản này. Nếu không, bạn đồng ý rằng luật pháp của California (Hoa Kỳ), ngoại trừ các nguyên tắc về lựa chọn pháp luật của California về các quy định luật pháp, sẽ áp dụng đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc có liên quan đến các điều khoản này hoặc Dịch vụ. Tương tự, nếu các tòa án ở quốc gia của bạn sẽ không cho phép bạn đồng ý với thẩm quyền tài phán của các tòa án ở Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, thì thẩm quyền tài phán và địa điểm xét xử của địa phương bạn sẽ áp dụng đối với những tranh chấp liên quan đến những điều khoản này. Nếu không, tất cả khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến các điều khoản này hoặc dịch vụ sẽ được đưa ra tố tụng duy nhất ở các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ và bạn cũng như Google đồng ý với thẩm quyền tài phán của các tòa án đó đối với mình.

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Google, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Điều khoản dịch vụ

Bảo mật và Điều khoản

Bảo mật và Điều khoản

 • Điều khoản
  • Giới thiệu
  • Mối quan hệ của bạn với Google
  • Sử dụng các dịch vụ của Google
  • Nội dung trong các dịch vụ của Google
  • Phần mềm trong các dịch vụ của Google
  • Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng
  • Giới thiệu về các điều khoản này
 • Cập nhật
 • Tóm tắt các thay đổi
 • Định nghĩa
 • Danh sách dịch vụ và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ
 • Cách Google xử lý các yêu cầu của chính phủ về thông tin người dùng

Điều khoản dịch vụ của Google

Nội dung của các điều khoản này

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của Google.

Các Điều khoản dịch vụ này phản ánh cách thức kinh doanh của Google, những điều luật mà công ty chúng tôi phải tuân theo và một số điều mà chúng tôi vẫn luôn tin là đúng. Do đó, các Điều khoản dịch vụ này giúp xác định mối quan hệ giữa Google với bạn khi bạn tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: Các điều khoản này trình bày các chủ đề sau:

 • Trách nhiệm của chúng tôi: Đây là phần mô tả cách chúng tôi cung cấp và phát triển các dịch vụ của mình
 • Trách nhiệm của bạn: Phần này nêu ra một số quy tắc mà bạn phải tuân theo khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi
 • Nội dung trong các dịch vụ của Google: Phần này mô tả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung mà bạn thấy trong các dịch vụ của chúng tôi, bất kể nội dung đó thuộc về bạn, Google hay người khác
 • Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng: Phần này mô tả các quyền hợp pháp khác mà bạn có và những điều bạn nên biết trong trường hợp có người vi phạm các điều khoản này

Việc hiểu rõ các điều khoản này là rất quan trọng vì bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này.

Bên cạnh các điều khoản này, chúng tôi cũng ban hành Chính sách quyền riêng tư. Mặc dù không nằm trong các điều khoản này, nhưng đây là một chính sách bạn nên đọc để hiểu rõ hơn cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Nhà cung cấp dịch vụ

Pháp nhân sau đây cung cấp các dịch vụ của Google và ký kết hợp đồng với bạn:

Google LLC
được thành lập theo luật của tiểu bang Delaware, Hoa Kỳ và hoạt động theo luật pháp Hoa Kỳ

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, California 94043
Hoa Kỳ

Yêu cầu về độ tuổi

Nếu chưa đủ tuổi để tự quản lý Tài khoản Google theo quy định, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép thì mới có thể sử dụng Tài khoản Google. Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng bạn đọc các điều khoản này.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con bạn sử dụng các dịch vụ này, thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của con bạn trong các dịch vụ đó.

Một số dịch vụ của Google có các yêu cầu bổ sung về độ tuổi như mô tả trong các chính sách và điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ.

Nội dung

Mối quan hệ của bạn với Google

Các điều khoản này giúp xác định mối quan hệ giữa bạn và Google. Nhìn chung, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi nếu bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này, là các điều khoản phản ánh cách thức kinh doanh của Google và cách chúng tôi kiếm tiền. Các từ/cụm từ “Google”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” có nghĩa là Google LLC và các công ty liên kết của Google LLC.

Trách nhiệm của chúng tôi

Cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích

Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để hoạt động cùng nhau nhằm giúp bạn chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác một cách dễ dàng. Ví dụ: Maps có thể nhắc bạn lên đường đến một buổi hẹn có trong Lịch Google của bạn.

Cải thiện các dịch vụ của Google

Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo – một công nghệ sử dụng khả năng máy học để phát hiện và ngăn chặn nội dung rác cũng như phần mềm độc hại, đồng thời cung cấp cho bạn các tính năng đổi mới như dịch thuật song song. Trong quá trình cải tiến liên tục này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc xóa các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn đối với các dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xuất nội dung của bạn trong Tài khoản Google mà bạn sở hữu bằng ứng dụng Google Takeout, trừ các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về tính bảo mật hoặc khả năng vận hành.

Trách nhiệm của bạn

Tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ

Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn nhiều chính sách, trung tâm trợ giúp và nguồn khác nhằm trả lời các câu hỏi thường gặp và đặt ra những kỳ vọng của chúng tôi đối với bạn trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Các nguồn này bao gồm Chính sách quyền riêng tư, Trung tâm trợ giúp về bản quyền, Trung tâm an toàn và các trang khác mà bạn có thể truy cập vào từ trang web chính sách của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với các dịch vụ.

Tôn trọng người khác

Các điều khoản và chính sách bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ của chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách hành xử thích hợp mà những người sử dụng dịch vụ phải tuân thủ. Nếu bạn phát hiện người khác không tuân thủ các quy tắc này, thì nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc. Nếu chúng tôi hành động dựa vào việc có người báo cáo hành vi sử dụng trái quy tắc, thì chúng tôi cũng áp dụng một quy trình công bằng như mô tả trong phần Thực hiện hành động trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Quyền sử dụng nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để bạn có thể tải lên, nộp, lưu trữ, gửi, nhận, chia sẻ hoặc tải nội dung của bạn lên. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp.

Giấy phép

Nội dung của bạn vẫn thuộc về bạn, nghĩa là bạn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung của bạn. Ví dụ: Bạn có quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung sáng tạo mà bạn tạo ra, chẳng hạn như các bài đánh giá bạn viết. Hoặc bạn có thể có quyền chia sẻ nội dung sáng tạo của người khác nếu họ đã cho phép bạn làm như vậy.

Chúng tôi cần bạn cho phép trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ của bạn hạn chế chúng tôi sử dụng nội dung của bạn. Bạn cung cấp cho Google quyền đó thông qua giấy phép này.

Nội dung thuộc phạm vi cấp phép

Giấy phép này có hiệu lực đối với nội dung của bạn nếu nội dung đó được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ.

Nội dung không thuộc phạm vi cấp phép

 • Giấy phép này không ảnh hưởng đến quyền riêng tư mà chỉ ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của bạn
 • Giấy phép này không áp dụng cho các loại nội dung sau:
  • thông tin thực tế và có thể thu thập công khai mà bạn cung cấp, chẳng hạn như nội dung chỉnh sửa đối với địa chỉ của một doanh nghiệp địa phương. Thông tin đó không yêu cầu giấy phép vì được xem là kiến thức chung mà tất cả mọi người đều có quyền tự do sử dụng.
  • ý kiến phản hồi mà bạn cung cấp, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các điểm liên quan đến ý kiến phản hồi được trình bày trong phần Thông tin giao tiếp liên quan đến dịch vụ bên dưới.

Phạm vi

Quyền hạn

Giấy phép này cấp cho Google quyền:

 • lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của bạn, chẳng hạn như lưu nội dung của bạn vào các hệ thống của chúng tôi và giúp bạn truy cập nội dung đó ở bất kỳ nơi nào
 • xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của bạn nếu bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác
 • chỉnh sửa và tạo tác phẩm phái sinh dựa trên nội dung của bạn, chẳng hạn như định dạng lại hoặc dịch nội dung
 • cấp phép thứ cấp các quyền này cho:
  • những người dùng khác để các dịch vụ có thể hoạt động theo đúng mục đích, chẳng hạn như cho phép bạn chia sẻ ảnh với những người bạn chọn
  • những nhà thầu đã ký thỏa thuận với chúng tôi theo đúng các điều khoản này và chỉ giới hạn trong những mục đích được mô tả trong phần Mục đích dưới đây

Mục đích

Giấy phép là dành cho mục đích có giới hạn như sau:

 • vận hành và cải thiện các dịch vụ, nghĩa là tạo điều kiện để các dịch vụ hoạt động theo đúng mục đích, đồng thời tạo ra các tính năng và chức năng mới. Hoạt động này bao gồm cả việc sử dụng các hệ thống tự động và thuật toán để phân tích nội dung của bạn:
  • đối với nội dung rác, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp
  • để tìm ra các quy luật trong dữ liệu, chẳng hạn như trong việc xác định các trường hợp nên đề xuất một album mới trong Google Photos để lưu giữ các bức ảnh có liên quan cùng nhau
  • tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với bạn, chẳng hạn như đề xuất nội dung và cung cấp kết quả tìm kiếm, nội dung và quảng cáo được cá nhân hóa (bạn có thể thay đổi hoặc tắt tính năng này trong mục Cài đặt quảng cáo)

  Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.

 • sử dụng nội dung bạn đã chia sẻ công khai để quảng bá các dịch vụ. Ví dụ: Để quảng bá một ứng dụng của Google, chúng tôi có thể trích dẫn một bài đánh giá mà bạn đã viết. Hoặc để quảng bá Google Play, chúng tôi có thể hiển thị ảnh chụp màn hình của ứng dụng mà bạn cung cấp trong Cửa hàng Play.
 • phát triển công nghệ và dịch vụ mới cho Google theo đúng các điều khoản này

Thời hạn

Giấy phép này có hiệu lực cho đến chừng nào mà nội dung của bạn còn được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ.

Nếu bạn xóa bất kỳ nội dung nào thuộc phạm vi của giấy phép này khỏi các dịch vụ của chúng tôi, thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngừng công khai nội dung đó sau một khoảng thời gian hợp lý. Có hai trường hợp ngoại lệ:

 • Nếu bạn đã chia sẻ nội dung của mình với người khác trước khi xóa. Ví dụ: Nếu bạn đã chia sẻ một bức ảnh với một người bạn, sau đó, người này sao chép bức ảnh đó hoặc chia sẻ ảnh với người khác, thì ảnh đó có thể tiếp tục xuất hiện trong Tài khoản Google của người bạn này kể cả sau khi bạn xóa ảnh khỏi Tài khoản Google của bạn.
 • Nếu bạn cung cấp nội dung của bạn thông qua dịch vụ của các công ty khác, thì có thể các công cụ tìm kiếm (bao gồm cả Google Tìm kiếm) sẽ tiếp tục tìm thấy và hiển thị nội dung của bạn trong các kết quả tìm kiếm của họ.

Sử dụng các dịch vụ của Google

Tài khoản Google của bạn

Nếu đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi này, thì bạn có thể tạo Tài khoản Google để thuận tiện cho bạn. Một số dịch vụ yêu cầu bạn phải có Tài khoản Google thì dịch vụ mới có thể hoạt động. Ví dụ: Để sử dụng Gmail, bạn cần tạo Tài khoản Google để có một địa chỉ gửi và nhận email.

Bạn chịu trách nhiệm về mọi việc bạn làm thông qua Tài khoản Google của bạn, bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài khoản Google của bạn, và chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên sử dụng công cụ Kiểm tra bảo mật.

Sử dụng các dịch vụ của Google thay mặt một tổ chức

Thông tin trao đổi liên quan đến dịch vụ

Để cung cấp các dịch vụ cho bạn, đôi khi, chúng tôi sẽ gửi cho bạn các thông báo về dịch vụ và những thông tin khác. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi liên lạc với bạn, hãy xem Chính sách quyền riêng tư của Google.

Nếu bạn chọn cung cấp ý kiến phản hồi cho chúng tôi, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, thì chúng tôi có thể hành động dựa trên ý kiến phản hồi của bạn mà không phải chịu nghĩa vụ nào với bạn.

Nội dung trong các dịch vụ của Google

Nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội công khai nội dung của bạn, ví dụ như bạn có thể đăng bài đánh giá mà bạn đã viết về một sản phẩm hoặc nhà hàng, hoặc bạn có thể tải bài viết bạn đã tạo lên một blog.

 • Hãy xem phần Quyền sử dụng nội dung của bạn để biết thêm thông tin về các quyền bạn có đối với nội dung của bạn, cũng như cách nội dung đó được sử dụng trong các dịch vụ của chúng tôi
 • Xem phần Xóa nội dung của bạn để tìm hiểu lý do và cách thức chúng tôi có thể xóa nội dung do người dùng tạo khỏi các dịch vụ của chúng tôi

Nếu cho rằng có người đang vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo cho chúng tôi về hành vi vi phạm đó và chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Ví dụ: Chúng tôi sẽ tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản Google của những người vi phạm bản quyền nhiều lần như mô tả trong Trung tâm trợ giúp về bản quyền của chúng tôi.

Nội dung của Google

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa nội dung thuộc về Google, ví dụ như phần lớn hình ảnh minh họa mà bạn thấy trong Google Maps. Bạn có thể sử dụng nội dung của Google theo sự cho phép trong các điều khoản này và mọi điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với nội dung đó. Bạn không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ đặc điểm thương hiệu, biểu tượng hoặc thông báo pháp lý nào của chúng tôi. Nếu bạn muốn sử dụng các đặc điểm thương hiệu hoặc biểu trưng của chúng tôi, vui lòng xem trang Google Brand Permissions.

Nội dung khác

Cuối cùng, một số dịch vụ của chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập nội dung thuộc về người hoặc tổ chức khác, ví dụ như nội dung mô tả của một chủ cửa hàng về doanh nghiệp của chính họ hoặc một bài báo xuất hiện trên Google Tin tức. Bạn không được sử dụng nội dung này khi chưa được sự cho phép của người hoặc tổ chức đó, hoặc nếu không được pháp luật cho phép. Các quan điểm thể hiện trong nội dung của những người hoặc tổ chức khác là quan điểm riêng của họ và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Google.

Phần mềm trong các dịch vụ của Google

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm có thể tải xuống. Chúng tôi cho phép bạn sử dụng phần mềm đó như một phần của các dịch vụ.

Một số dịch vụ của chúng tôi có chứa phần mềm được cung cấp theo các điều khoản trong giấy phép nguồn mở mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Đôi khi, giấy phép nguồn mở này có các điều khoản rõ ràng được ưu tiên áp dụng so với một số phần trong các điều khoản này. Do đó, xin đừng quên đọc các giấy phép đó.

Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, bán hoặc cho thuê bất kỳ thành phần nào trong phần mềm hay các dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng không được dùng kỹ thuật đảo ngược hoặc tìm cách trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của chúng tôi trừ khi có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc luật hiện hành cho phép.

Khi một dịch vụ nào đó cần có hoặc chứa phần mềm có thể tải xuống, thì trong một số trường hợp, phần mềm này có thể tự động cập nhật trên thiết bị của bạn ngay khi có sẵn một phiên bản hoặc tính năng mới. Một số dịch vụ cho phép bạn điều chỉnh các tùy chọn cài đặt về việc tự động cập nhật.

Trong trường hợp xảy ra vấn đề hoặc bất đồng

Theo luật pháp, bạn có quyền (1) được hưởng dịch vụ ở một mức chất lượng nhất định, và (2) được cho biết cách thức giải quyết nếu xảy ra vấn đề. Các điều khoản này không hạn chế hay làm vô hiệu hóa bất kỳ quyền nào trong số đó. Ví dụ: Nếu bạn là một người dùng cá nhân, thì bạn tiếp tục có mọi quyền hợp pháp mà người dùng cá nhân được hưởng tại quốc gia của bạn.

Đảm bảo

Chúng tôi sử dụng trình độ chuyên môn và mức độ cẩn trọng hợp lý để cung cấp các dịch vụ. Nếu chúng tôi không đáp ứng được mức chất lượng như mô tả trong tuyên bố đảm bảo này, thì bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hợp tác cùng bạn để tìm cách giải quyết vấn đề.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Những cam kết duy nhất mà chúng tôi đưa ra về các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nội dung trong các dịch vụ, những chức năng cụ thể của các dịch vụ, hoặc mức độ tin cậy, sự sẵn có hay khả năng đáp ứng các nhu cầu của bạn của các dịch vụ đó) (1) được mô tả trong phần Đảm bảo, (2) được nêu trong các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, hoặc (3) được quy định trong các luật hiện hành. Chúng tôi không đưa ra cam kết nào khác về các dịch vụ của chúng tôi.

Và trừ khi luật pháp bắt buộc, chúng tôi không đưa ra tuyên bố đảm bảo ngầm định, chẳng hạn như những tuyên bố đảm bảo ngầm định về tính có thể bán được, mức độ thích hợp cho một mục đích cụ thể và tính không vi phạm.

Trách nhiệm pháp lý

Đối với tất cả người dùng

Các điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được phép theo luật hiện hành. Cụ thể là các điều khoản này không giới hạn trách nhiệm pháp lý của Google trong trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tích cá nhân, lừa đảo, trình bày sai nhằm mục đích gian lận, sơ suất nghiêm trọng hoặc hành vi sai phạm có chủ ý.

Ngoài các quyền và trách nhiệm đã mô tả trong phần này (Trong trường hợp có vấn đề hoặc bất đồng), Google sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất khác, trừ khi nguyên nhân gây tổn thất là do chúng tôi vi phạm các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ.

Chỉ đối với người dùng doanh nghiệp và tổ chức

Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp hoặc tổ chức, thì trong phạm vi mà pháp luật hiện hành cho phép:

 • Bạn sẽ bồi thường cho Google và các giám đốc, chuyên viên, nhân viên và nhà thầu của Google đối với mọi thủ tục tố tụng của bên thứ ba (bao gồm cả các hoạt động tố tụng của các cơ quan chính phủ) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ theo cách trái pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ. Điều khoản bồi thường này bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hay chi phí phát sinh từ các vụ khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, tiền phạt, chi phí kiện tụng và chi phí pháp lý.
 • Google sẽ không phải chịu các trách nhiệm pháp lý sau:
  • tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, cơ hội kinh doanh, uy tín kinh doanh hoặc các khoản tiền tiết kiệm dự kiến
  • tổn thất do hậu quả hoặc gián tiếp
  • bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt
 • Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Google phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này được giới hạn ở mức cao hơn của hai giá trị sau: (1) 500 đô là Mỹ hoặc (2) 125% các khoản phí mà bạn đã thanh toán để sử dụng các dịch vụ liên quan trong 12 tháng trước khi trường hợp vi phạm xảy ra

Nếu bạn được miễn một số trách nhiệm theo luật, bao gồm cả trách nhiệm đảm bảo bồi thường, thì bạn không phải chịu các trách nhiệm đó theo các điều khoản này. Ví dụ: Liên Hợp Quốc được miễn một số nghĩa vụ pháp lý và các điều khoản này không làm mất tính hợp lệ của các nghĩa vụ được miễn đó.

Biện pháp xử lý trong trường hợp xảy ra vấn đề

Trước khi tiến hành xử lý như mô tả dưới đây, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn khi có thể một cách hợp lý, mô tả lý do cho biện pháp xử lý đó và cho bạn cơ hội khắc phục vấn đề, trừ khi có các lý do hợp lý để chúng tôi tin rằng việc gửi thông báo như vậy sẽ:

 • gây hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Google
 • vi phạm pháp luật hoặc lệnh của một cơ quan thực thi pháp luật
 • gây ảnh hưởng bất lợi cho việc điều tra
 • ảnh hưởng xấu đến mặt hoạt động, tính toàn vẹn hoặc tính bảo mật của các dịch vụ của chúng tôi

Xóa nội dung của bạn

Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng nội dung nào đó của bạn (1) vi phạm các điều khoản này, các chính sách hoặc điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, (2) vi phạm luật hiện hành, hoặc (3) có thể gây hại cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google, thì chúng tôi bảo lưu quyền gỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung đó theo luật hiện hành. Một số ví dụ là nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em, nội dung hỗ trợ hoạt động buôn người hoặc quấy rối, và nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của Google

Google bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền sử dụng của bạn đối với các dịch vụ hoặc xóa Tài khoản Google của bạn trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 • bạn vi phạm nghiêm trọng hoặc nhiều lần các điều khoản này, các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ hoặc các chính sách
 • chúng tôi buộc phải làm như vậy để tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của tòa án
 • chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của bạn gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm pháp lý cho một người dùng, bên thứ ba hoặc Google – ví dụ như bằng cách thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, cung cấp thông tin sai lệch hoặc cóp nhặt nội dung không do bạn sở hữu

Nếu tin rằng Tài khoản Google của bạn bị tạm ngưng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại.

Hiển nhiên là bạn luôn có thể ngừng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Nếu bạn ngừng sử dụng một dịch vụ nào đó, thì chúng tôi rất mong được biết lý do để có thể tiếp tục cải thiện các dịch vụ của mình.

Cách thức giải quyết tranh chấp, luật điều chỉnh và tòa án

Để tìm hiểu thông tin về cách liên hệ với Google, vui lòng truy cập trang liên hệ của chúng tôi.

Luật pháp của California sẽ điều chỉnh mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này, các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ hoặc mọi dịch vụ liên quan, bất kể các quy tắc về xung đột pháp luật. Các tranh chấp này sẽ chỉ được giải quyết tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang của Hạt Santa Clara, California, Hoa Kỳ, đồng thời bạn và Google đồng ý với thẩm quyền về nhân thân tại các tòa án đó.

Nếu luật hiện hành tại địa phương không cho phép giải quyết các tranh chấp này tại tòa án ở California, thì bạn có thể đệ đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lên tòa án địa phương. Tương tự như vậy, nếu luật hiện hành tại địa phương không cho phép tòa án địa phương áp dụng luật của tiểu bang California để giải quyết các tranh chấp này, thì các tranh chấp này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật hiện hành tại quốc gia, tiểu bang hoặc nơi bạn cư trú.

Giới thiệu về các điều khoản này

Theo luật pháp, bạn có một số quyền nhất định mà một hợp đồng như các điều khoản dịch vụ này không thể hạn chế. Trong mọi trường hợp, các điều khoản này đều không nhằm hạn chế các quyền đó.

Các điều khoản này mô tả mối quan hệ giữa bạn và Google và không cấu thành nên quyền hợp pháp cho người hoặc tổ chức khác, ngay cả khi người khác thu được lợi ích từ mối quan hệ đó theo các điều khoản này.

Vì muốn mọi người dễ dàng hiểu được những điều khoản này, nên chúng tôi đã sử dụng ví dụ lấy từ các dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, một số dịch vụ chúng tôi đề cập có thể không được cung cấp ở quốc gia của bạn.

Nếu các điều khoản này mâu thuẫn với các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, thì dịch vụ đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản bổ sung.

Nếu thực tế cho thấy một điều khoản cụ thể nào đó là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.

Nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ và chúng tôi không có biện pháp xử lý ngay lập tức, điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ từ bỏ bất kỳ quyền nào mà chúng tôi có thể có, chẳng hạn như xử lý trong tương lai.

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ (1) để phản ánh sự thay đổi trong các dịch vụ hoặc phương thức kinh doanh của chúng tôi – chẳng hạn như khi chúng tôi bổ sung các dịch vụ, tính năng, công nghệ, mức giá hoặc lợi ích mới (hoặc loại bỏ những cái cũ), (2) vì lý do bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc quy định, hoặc (3) để ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái hoặc gây hại.

Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý và cho bạn cơ hội xem các điểm thay đổi, trừ các trường hợp sau: (1) khi chúng tôi ra mắt một dịch vụ hoặc tính năng mới, hoặc (2) trong các trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái đang diễn ra hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Nếu không đồng ý với các điều khoản mới, thì bạn cần xóa nội dung của bạn và ngừng sử dụng các dịch vụ. Bạn cũng có thể chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách đóng Tài khoản Google của bạn.

Định nghĩa

bản quyền

Một quyền hợp pháp cho phép tác giả của một tác phẩm nguyên gốc (chẳng hạn như bài viết trên blog, ảnh hoặc video) quyết định xem liệu người khác có được sử dụng tác phẩm nguyên gốc đó không, và nếu có thì theo cách nào.

bồi thường hoặc nghĩa vụ bồi thường

Nghĩa vụ theo hợp đồng của một cá nhân hoặc tổ chức phải bồi thường cho những tổn thất mà một cá nhân hoặc tổ chức khác đã gánh chịu do các thủ tục tố tụng như khiếu kiện.

các dịch vụ

Các dịch vụ của Google chịu sự chi phối của các điều khoản này là những sản phẩm và dịch vụ có trong danh sách tại https://policies.google.com/terms/service-specific này, bao gồm:

 • ứng dụng và trang web của Google (như Tìm kiếm và Google Maps)
 • nền tảng (như Google Play)
 • dịch vụ tích hợp (như dịch vụ Maps được nhúng trong ứng dụng hoặc trang web của các công ty khác)
 • thiết bị (như Google Home)

công ty liên kết

Một pháp nhân thuộc tập đoàn Google, nghĩa là Google LLC và các công ty con, bao gồm cả các công ty cung cấp dịch vụ cho người dùng cá nhân ở Liên minh Châu Âu, đó là: Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd và Google Dialer Inc.

đảm bảo

Một lời tuyên bố bảo đảm rằng một dịch vụ hoặc sản phẩm sẽ hoạt động ở một tiêu chuẩn nhất định.

người dùng cá nhân

Một cá nhân sử dụng các dịch vụ của Google cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không liên quan đến nghề nghiệp, công việc kinh doanh, kỹ năng hay chuyên môn của họ. (Xem thuật ngữ người dùng doanh nghiệp)

người dùng doanh nghiệp

Một cá nhân hoặc pháp nhân không phải người dùng cá nhân (xem phần về người dùng cá nhân).

nhãn hiệu

Các biểu tượng, tên và hình ảnh dùng trong thương mại, có khả năng phân biệt giữa hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân/tổ chức này với hàng hóa hoặc dịch vụ của cá nhân/tổ chức khác.

nội dung của bạn

Nội dung mà bạn viết, tải lên, gửi, lưu trữ, nhận hoặc chia sẻ với Google thông qua các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày mà bạn tạo
 • các bài viết trên blog mà bạn tải lên qua Blogger
 • các bài đánh giá bạn gửi qua Google Maps
 • các video bạn lưu trữ trong Drive
 • các email bạn gửi và nhận qua Gmail
 • các bức ảnh bạn chia sẻ với bạn bè qua Photos
 • các hành trình đi lại mà bạn chia sẻ với Google

Quy định của Liên minh Châu Âu về mối quan hệ giữa nền tảng và doanh nghiệp

Quy định 2020/1150 của Liên minh Châu Âu về việc thúc đẩy tính công bằng và minh bạch cho người dùng doanh nghiệp của các dịch vụ trung gian trực tuyến.

quyền sở hữu trí tuệ

Quyền đối với các sản phẩm do trí tuệ của một người sáng tạo nên, chẳng hạn như các phát minh (bằng sáng chế); tác phẩm văn học và nghệ thuật (bản quyền); kiểu dáng (quyền đối với kiểu dáng); cũng như các biểu tượng, tên gọi và hình ảnh sử dụng trong thương mại (nhãn hiệu). Quyền sở hữu trí tuệ có thể thuộc về bạn, một cá nhân khác hoặc một tổ chức.

tổ chức

Một pháp nhân (chẳng hạn như doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận hoặc trường học) và không phải là người dùng cá nhân.

trách nhiệm pháp lý

Tổn thất phát sinh do bất kỳ khiếu nại pháp lý nào, cho dù khiếu nại đó dựa trên hợp đồng, hành vi vi phạm ngoài hợp đồng (kể cả sự sơ suất) hay lý do khác, và bất kể việc những tổn thất đó có thể đã được dự kiến hay tiên liệu một cách hợp lý hay không.

tuyên bố từ chối trách nhiệm

Một lời tuyên bố có tính chất giới hạn trách nhiệm pháp lý của một người nào đó.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tùy chọn nhị phân và Forex
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: