đấu thầu Nhãn hiệu danh sách mới của từ khoá phủ định

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Ưu tiên hàng Việt trong mua sắm tập trung

Điều đáng mừng là khi áp dụng quy định này, một số đơn vị đã mạnh dạn đưa tiêu chí ưu tiên hàng Việt vào danh mục MSTT của đơn vị mình.

Giúp tăng khả năng cạnh tranh của hàng Việt

Chủ trương ưu tiên hàng sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu được thể hiện tại Luật Đấu thầu số 43/2020/QH13, được nêu rõ trong Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Những ưu tiên này được đánh giá là góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nội địa, giảm nhập siêu, tăng khả năng cạnh tranh của hàng Việt. Trên thực tế, việc triển khai cụ thể các chủ trương, chính sách đúng đắn này được nhiều đơn vị hưởng ứng với cách làm rất hiệu quả.

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), một điểm đặc biệt trong công tác MSTT của EVNCPC là từ tháng 10/2020 đến nay, ngoài Danh mục thực hiện đấu thầu tập trung tại EVNCPC như trước đây, theo hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Quy chế đấu thầu 600/QĐ-EVN, Danh mục MSTT thực hiện tại EVNCPC bao gồm: công tơ điện các loại; máy biến áp các cấp điện áp; dây cáp điện các loại; thiết bị đóng cắt gồm các máy cắt tự động đóng lặp lại và tủ máy cắt hạ thế.

EVNCPC cho biết, các loại hàng hóa này có số lượng sử dụng lớn ở các công ty điện lực. Tiêu chí để đưa hàng hóa vào Danh mục MSTT là: khối lượng sử dụng lớn, thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vận hành của lưới điện; được chuẩn hóa về tiêu chuẩn kỹ thuật toàn EVNCPC, có thể điều chuyển giữa các đơn vị, giảm mức dự phòng tại các đơn vị và tránh tồn kho ứ đọng; có các nhà sản xuất, nhà cung cấp trong nước sản xuất đủ năng lực cung ứng.

Và dựa trên kết quả triển khai thực hiện hợp đồng, hàng năm, EVNCPC đã ban hành văn bản gửi các nhà thầu (nhà cung cấp, nhà sản xuất) thông báo Danh mục hàng hóa (tên nhãn hiệu) bị hỏng hóc, tần suất hỏng hóc để các nhà thầu nâng cao chất lượng.

EVNCPC cũng khẳng định, chỉ tiếp tục mua hàng nếu nhà thầu khắc phục được những sai sót đã được chỉ ra. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm, hàng hóa thông qua MSTT được nâng cao.

Chú trọng tiêu chí hàng nội

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Việc phân tích thị trường hàng hóa và nhà thầu để xây dựng các gói thầu MSTT được chú trọng theo các tiêu chí: hàng hóa trong nước sản xuất được hoặc hàng hóa nhập khẩu; số lượng, thương hiệu nhà sản xuất; tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng hàng hóa của từng nhà sản xuất trên lưới điện EVNCPC và các đơn vị bạn; hàng hóa đã được sử dụng hoặc hàng hóa mới trên thị trường. Cùng với đó là tiêu chí năng lực của nhà thầu, bao gồm: năng lực tài chính, năng lực thực hiện các hợp đồng tương tự gói thầu, năng lực thực hiện bảo hành và dịch vụ hậu mãi khác.

Theo EVNCPC, việc tổ chức đấu thầu (bao gồm các bước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thông báo mời thầu, lập HSMT; xem xét, đánh giá các HSDT, thương thảo, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết, thực hiện hợp đồng) được EVNCPC thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2020/QH13, Nghị định số 63/2020/NĐ-CP và Quy chế về công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-EVN ngày 4/9/2020. Thông báo mời thầu được đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cũng theo EVNCPC, giá dự toán các gói thầu được xây dựng trên cơ sở báo giá của ít nhất 3 nhà sản xuất, đơn giá các hợp đồng đã ký trong vòng 6 tháng trở lại.

Nói về MSTT, ông Hoàng Cương, Trưởng phòng Phòng Chính sách đấu thầu của Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý thêm, việc lập HSMT, phân chia gói thầu không được hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Đấu thầu MSTT cũng không nên phân chia gói thầu quá lớn để chỉ có một số ít nhà thầu lớn tham gia được. Việc tìm hiểu kỹ thị trường, giá cả, nhà thầu cũng rất quan trọng để xây dựng giá gói thầu phù hợp. Cán bộ làm công tác đấu thầu phải là những người có năng lực, kinh nghiệm đấu thầu trong thực tiễn, đặc biệt là trong từng lĩnh vực hàng hóa đặc thù được giao, để đảm bảo lựa chọn được hàng hóa vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa đảm bảo giá cả cạnh tranh. Đặc biệt, nếu MSTT mà được đấu thầu qua mạng thì sẽ càng hiệu quả hơn.

Đấu thầu tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh: Có hay không chuyện làm khó nhà thầu?

Hồ sơ mời thầu (HSMT) đã phát hành bị nhà thầu phản ánh là không chuẩn, kể cả sau 2 lần gia hạn đóng thầu và chỉnh sửa HSMT; tại Lễ mở thầu không mở hồ sơ dự thầu (HSDT) của 1 nhà thầu liên danh theo quy định.

Gói thầu số 02 thuộc Dự án Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Quảng Ninh, sử dụng ngân sách tỉnh Quảng Ninh, kế hoạch năm 2020; được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian phát hành HSMT từ chiều ngày 6/9/2020 và dự kiến đóng thầu chiều ngày 26/9/2020. Trong thời gian phát hành HSMT, một số nhà thầu đã có văn bản đề nghị làm rõ HSMT và Bên mời thầu đã tiến hành chỉnh sửa 41 trang HSMT và 2 lần thực hiện gia hạn đóng thầu đến ngày chiều ngày 7/10/2020.

Tuy nhiên, sau khi chỉnh sửa HSMT, một nhà thầu phản ánh tới Bên mời thầu – Chủ đầu tư về việc HSMT còn có nhiều nội dung quy định không đúng với pháp luật về đấu thầu như: yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa; yêu cầu nhà thầu phải sử dụng tối thiểu 30% nhân công đang ký hợp đồng với nhà thầu.

Ngày 25/10/2020, trả lời phóng viên Báo Đấu thầu về phản ánh của Nhà thầu đối với HSMT sau khi chỉnh sửa, bà Lê Thị Kim, Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 4/10/2020, trong văn bản gửi tới các nhà thầu đã mua HSMT, Bên mời thầu đã nói rõ yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa cụ thể là để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể cung cấp hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn.

Còn việc HSMT yêu cầu nhà thầu phải sử dụng tối thiểu 30% nhân công đang ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện Gói thầu là nhằm đảm bảo tính ổn định về nhân lực thực hiện Gói thầu, đảm bảo tiến độ thực hiện công việc theo đúng tính chất quan trọng, mục tiêu của Gói thầu.

Một kiến nghị khác cho biết, tại Lễ mở thầu chiều ngày 7/10/2020, Bên mời thầu không tiến hành mở HSDT (hồ sơ đề xuất về kỹ thuật – HSĐXKT) của một nhà thầu liên danh vì nhà thầu này không ghi đầy đủ thông tin trên bìa HSDT theo quy định trong HSMT và không xuất trình được giấy giới thiệu của đại diện Liên danh đến nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu. Nhà thầu đại diện cho liên danh này không có tên trong danh sách nhà thầu mua HSMT (1 trong 4 thành viên Liên danh nhà thầu đã mua HSMT).

Theo biên bản mở HSĐXKT, do không đủ cơ sở để tiếp nhận HSDT của Nhà thầu nên phía đơn vị tư vấn và Bên mời thầu đã niêm phong lại HSDT của liên danh này mà không tiến hành mở HSDT.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, về nguyên tắc, HSDT của Nhà thầu liên danh được nộp trước thời điểm đóng thầu thì phải được tiếp nhận và được mở theo quy định. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần 1 thành viên liên danh mua HSMT là đủ tư cách để nộp HSDT. Việc Nhà thầu ghi không đầy đủ thông tin trên bìa HSDT không phải là lý do để Bên mời thầu không tiếp nhận hoặc không mở HSĐXKT của Nhà thầu.

Ngày 25/10/2020, bà Lê Thị Kim cho biết, hiện Bên mời thầu đang trong quá trình đánh giá HSĐXKT của 4 nhà thầu được tiếp nhận và mở HSDT chiều ngày 7/10/2020. Đối với trường hợp của nhà thầu liên danh nêu trên, Bên mời thầu sẽ xin ý kiến của các cơ quan chức năng để có hướng xử lý tiếp theo.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Tùy chọn nhị phân và Forex
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: